[Video] HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUỸ TẠI VN88

351

Các bước tiến hành chuyển quỹ:

Đăng nhập tài khoản  VN88 và nhấn mục Quỹ chọn Chuyển Quỹ

Điền các thông tin về Chuyển quỹ từ Quỹ nào tới Quỹ nào, Lựa chọn số tiền chuyển (Bỏ 3 số 0 ví dụ: 1 triệu điền 1000) . Mục mã khuyến mãi có thể bỏ trống nếu không tham gia bất cứ khuyến mãi nào Và nhấn xác nhận.

Lưu ý: Chuyển quỹ cần tối thiểu 1vnd cho các quỹ VND  và 1 RMB cho quỹ bắn cá