Vài nét về luật Poker và etiquettes của người chơi Poker

51

1, Luật Poker đưa ra cũng như các bộ luật khác chủ yếu là làm cho công bằng đối với tất cả mọi người chơi. Rất nhiều CLB và casino trên thế giới áp dụng luật của TDA và bổ sung thêm house rules của họ để phổ biến ở môi trường đó. Các ace quan tâm đến bộ môn này nên đọc để hiểu được nó như thế nào. Ví dụ đơn giản nhất là tại sao vào bàn không nói điện thoại hoặc khó hơn nữa là phải giải quyết thế nào khi một player mở bài và nhảy ra ngoài deadline OOT trước river, sau river hay allin và có bao nhiêu người action trước/sau, hoặc tình huống dealer mở bài sớm (premature flop, turn và river). Hoặc khi cắt bàn hoặc ráp bàn như thế nào cho công bằng chứ đừng để tình trạng một player vừa có BB và SB, rồi TD nhập bàn player này lại bị ngồi ở vị trí UTG và không nên để tình trạng mạnh player nào tìm chỗ mới để ngồi.

2, Etiquettes Poker hoặc tạm dịch là phong cách tốt khi chơi poker. Không nên ồn ào hoặc phiền người khác trên bàn, đương nhiên nói chuyện vui vẻ thì không phải là vấn đề. Rất nhiều chỗ players bàn tán khi đứng ở ngoài hoặc khi không in hand. Cái mà mình cảm thấy không ổn nhất là nghe một player xỉ vả người khác là “trẻ trâu mới biết đánh, ra vẻ biết nhiều, cậy nhiều tiền, hoạc chơi poker cơm gạo”. Poker thì rất phong phú và người chơi cũng vậy nên hy vọng các ace đối xử với nhau với tinh thần thể thao và cùng nhau đẩy mạnh phong trào này lên và tất cả chúng ta đều là sứ giả cho bộ môn này nên hy vọng các ace góp sức nhỏ này và mình cùng vươn ra môi trường quốc tế và tự hào là người Việt Nam với hai chữ cái to Việt Nam.