TRAO GIẢI LÀM ĐẠI LÝ VN88 – NHẬN NGAY 5,000,000VND

416

Khuyến mãi đã kết thúc ngày 18/04/2019 và nhà cái VN88 xin công bố kết quả như sau :

  • Tổng số lượng đại lý đăng ký tham gia: 536 người
  • 36 đại lý nhận 5000VND (tìm kiếm được trên 50 thành viên mới và hơn 20 thành viên mới hoạt động)
  • 68 đại lý nhận 3000VND (tìm kiếm được trên 20 thành viên mới và hơn 10 thành viên mới hoạt động)
  • 84 đại lý nhận 1000VND (tìm kiếm được trên 10 thành viên mới và hơn 5 thành viên mới hoạt động)

DANH SÁCH 188 ĐẠI LÝ NHẬN THƯỞNG

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 cu*****Ib 5 triệu đồng
2 nhz*****14
3 qy*****7
4 ge*****B0
5 nw*****Jm
6 ja*****CL
7 ke*****f9
8 fw*****3i
9 tru*****XE
10 me*****7L
11 fz*****8
12 xu*****9I
13 ti*****5
14 cu*****n8
15 nhi*****7M
16 xz*****86
17 nho*****4
18 bo*****y
19 nga*****8N
20 gu*****jM
21 mu*****40
22 ju*****S
23 quy*****vM
24 sw*****Si
25 te*****y4
26 ju*****7E
27 we*****
28 pe*****Y
29 ty*****a
30 qua*****
31 xa*****V5
32 ri*****40
33 cy*****Qa
34 bw*****2r
35 te*****9m
36 qy*****4
37 ku*****cz 3 triệu đồng
38 tru*****4C
39 go*****i
40 ghu*****4p
41 go*****IE
42 lw*****RT
43 quw*****o
44 qe*****7
45 fo*****Z3
46 vu*****
47 nhu*****
48 ku*****O
49 qz*****9g
50 mw*****Rx
51 pu*****
52 ngy*****mn
53 co*****XN
54 nha*****0X
55 ra*****4s
56 lz*****
57 la*****
58 ny*****0
59 xz*****mY
60 pa*****Af
61 cu*****
62 to*****W2
63 ge*****63
64 pe*****iF
65 ma*****K
66 tz*****K
67 xi*****h
68 ti*****H9
69 mi*****bW
70 sa*****
71 re*****
72 nz*****FT
73 pi*****0X
74 nha*****M5
75 me*****L1
76 sz*****1Q
77 bw*****61
78 tru*****J3
79 ne*****18
80 to*****31
81 wa*****bh
82 quz*****c
83 phw*****99
84 ty*****7
85 cw*****N
86 ly*****S6
87 quo*****u4
88 gw*****19
89 gy*****7z
90 no*****15
91 ghy*****eh
92 xa*****wD
93 ti*****rH
94 vw*****m1
95 gy*****
96 by*****2O
97 kw*****Q
98 so*****9E
99 co*****J9
100 nw*****
101 nz*****XV
102 nhy*****
103 ry*****
104 my*****6O
105 ce***** 1 triệu đồng
106 mz*****yc
107 lo*****Xs
108 quy*****7
109 fa*****d9
110 qa*****8A
111 tro*****m
112 we*****45
113 jy*****i
114 ba*****77
115 nw*****1C
116 lw*****3E
117 sw*****i2
118 gz*****
119 fu*****Ie
120 jz*****
121 re*****X
122 by*****Y7
123 gi*****4
124 ngw*****bq
125 ci*****g
126 ri*****bO
127 bo*****Wq
128 nw*****5
129 pw*****kk
130 ngz*****0J
131 nho*****U7
132 re*****49
133 gy*****1X
134 fy*****35
135 ry*****8l
136 pu*****
137 so*****4t
138 mw*****Dq
139 xi*****w
140 ky*****
141 qu*****zG
142 qu*****w9
143 bo*****X
144 su*****
145 mz*****I
146 try*****0V
147 fw*****Hc
148 be*****x0
149 ngy*****dH
150 fw*****0g
151 tu*****f0
152 xa*****1h
153 sa*****61
154 be*****Sq
155 no*****sX
156 vo*****q
157 qo*****1
158 qz*****5F
159 xw*****
160 by*****QN
161 xa*****o
162 nu*****7X
163 fe*****3n
164 su*****1
165 sw*****5d
166 rz*****4a
167 wo*****R7
168 nhw*****
169 ka*****
170 ww*****oC
171 cz*****N
172 ra*****
173 je*****Hc
174 ra*****6Q
175 kw*****0
176 xz*****R
177 me*****
178 que*****CZ
179 ba*****t
180 tru*****A5
181 nu*****74
182 nw*****ZT
183 ngw*****64
184 pa*****kN
185 tz*****pB
186 qi*****59
187 fy*****af
188 xe*****Lm


VN88 đã liên hệ từng đại lý và trao giải. Các đại lý lưu ý có thể nhận giải thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ game để chuyển tiền vào tài khoản người chơi, giúp mình tiếp tục làm giàu.

VN88 chân thành cám ơn các đại lý đã đồng hành cùng VN88 trong suốt thời gian qua! Hy vọng mọi người đều cố gắng tìm kiếm nhiều thành viên ủng hộ VN88 nữa nhé!