TẶNG 100% CHÀO MỪNG TẠI SỐ ĐỀ VN88

112
Post image
TẶNG 100% CHÀO MỪNG TẠI SỐ ĐỀ VN88,
Mã KM: SODE100Thành viên tham gia chuyển quỹ tối thiểu 200VND
Tiền thưởng: từ 200 đến 2100 VND
Vòng cược: 16 vòng
Áp dụng cho tất cả các thành viên, mỗi thành viên chỉ có thể tham gia (01) lần
Khuyến mãi được áp dụng từ bây giờ đến hết 30/4/2020