Ranges, Equity, Combos và Card Removal

40

Nếu bạn đã quen thuộc với khái niệm Ranges và đã biết cách để viết tắt hãy NGHĨ nếu đối thủ có range QQ và AK. Anh ta có thể sẽ cầm những Bộ bài nào? Bộ QQ và AK tỷ lệ có giống nhau không?

Ở đây có 27% cơ hội Anh ta sẽ cầm QQ và 73% còn lại là AK. Lý do là 2 bộ này được tạo từ cách kết hợp các lá bài khác nhau – Được gọi là Combos.

Việc đếm combos rất quan trọng để phân tích được chính xác, trong bài học này bạn sẽ được học cách làm thế nào để đếm các Combos.

Làm thế nào để đếm Combos khi đã biết 1 Ranges cụ thể

Chúng ta có 4 lá bài Q trong 1 bộ bài, và tạo thành 6 combos với Hand QQ. Tuy nhiên để tạo thành Hand AK, ở đây sẽ có tới 16 kết hợp bởi 4 lá A x 4 lá K=16 combo.

Hand AK sẽ gồm có 4 AKs và 12 AKo

poker 1.PNG
​Tổng tất cả Combos của 1 Range cụ thể là một yếu tố CỰC KỲ quan trọng trong việc đánh giá đối thủ đang nắm hand nào. Giúp bạn tính toán được Equity

Để dễ ghi nhớ chúng ta sử dụng ký hiệu # để thể hiện số các Combos trong 1 range. Ví dụ Range QQ,AK có 6 + 16 = 22 Combos sẽ được viết như sau:

QQ, AK (#22)

poker_2.png
Card Removal khi tính Combos

Khi trong một ván bài cụ thể bạn sẽ phải loại bỏ một số Combos để có được chính xác tổng số combo có thể có của đôi thủ.

Ví dụ chúng ta đã biết 1 Đôi sẽ có 6 Combos và 1 hand đồng chất sẽ có 4 combos, điều này sẽ thay đổi khi có 1 số lá bài đã được chia ra trên bàn chơi (tức trong vòng Flop). Cùng nhìn vào ví dụ bên dưới.

poker 3.PNG

Chúng ra đoán Ranges của đối thủ bao gồm OESD, Set vậy cụ thể sẽ có bao nhiêu Combos ở đây? Hand Range thông thường sẽ là QQ,99,44, JT.

Dựa theo những gì bạn đã đọc bên trên chúng ta thấy rằng với QQ,99,44 sẽ có 6 combos cho mỗi Hand và JT có #16 combos. Như vậy sẽ có #18 set combos và #16 OESD combos như vậy khả năng có Set cao hơn OESD.

Nhưng bạn hãy nhìn vào những lá bài đã được chia ra và nó sẽ không được sử dụng trong việc tính toán Combos. Và vấn đề này trong Poker được gọi là Card Removal

Khi :qco: đã được chia ra rên bàn ở đây chỉ còn lại 3 lá Q để tạo thành hand QQ có nghĩa là chỉ có 3 combos để tạo thành set với QQ và vậy là sẽ chỉ có 9 Combos sẽ tạo thành 1 set ở trong ván bài trên.

poker 4.PNG

OESD vẫn là 16 combos vì không có lá J hay T nào đã được chia ra. Như vậy kết hợp lại cơ hội có OESD là 64% và 36% cho Set.

poker 5.PNG

Bằng việc đưa ra chính xác số Combos có thể có cho 1 hand bằng cách sử dụng Card Removal bạn có thể Tính toán độ mạnh của Hand Strength nó vô cùng quan trọng để đưa ra một quyết tịnh tối ưu khi bạn phân tích tình huống ván bài.

Sử dụng Card Removal kết hợp với bài trong tay của bạn

Cũng trong ván bài trên nếu như trong tay bạn đang cầm QTo thì số Combos của đối thủ sẽ thay đổi như thế nào ?

poker 6.PNG

Trong tình huống trên bạn cầm QsTc dẫn đến sẽ chỉ còn có 1 Combos cho hand QQ nên Tổng số Set combos sẽ là 7 và vì có 1 lá T nên số OESD cũng sẽ chỉ còn có 12.
Ở đây tỷ lệ OE cao hơn set nên phần lớn nếu bạn cầm TP thì bạn đang có hand mạnh.

Tác dụng của Card Removal

Card Removal không có tác động lớn đến bộ bài Set nhưng cực kỳ hữu dụng nếu áp dụng cho các trường hợp thông thường như Top Pair.

Trong ván bài như :qro::6tep::3co:. Ở đây chỉ có 12 thay vì 16 combos AQ: 4A x 3Q=12.

Nếu bạn cũng có 1 Q trong tay :)qbich: :10tep:) lúc này chỉ còn lại 8 Combos AQ hoặc nếu bạn có A trong tay như :)1bich: :10tep:) lúc này sẽ có 9 Combos AQ; 3A x 3Q.

Trong bảng bên dưới thể hiện tác động của Card Removal tới các Combos:

poker.pngTổng kết

Combos là các kết hợp các lá bài riêng rẽ thành 1 bộ và nó tạo chính xác thành 1 hand. Số lượng các Combos khác nhau với từng kiểu Starting Hand:

  • Đôi (pocker pair): 6 Combos
  • Đồng chất (Suited Hand): 4 Combos
  • Khác chất (Offsut hand): 12 Combos