Poker nâng cao: Combos và Card Removal

53

Trong series về Poker nâng cao, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn khái niệm về Hand Ranges. Hôm nay, Poker88 sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn đọc về hai khái niệm mới đó là Combos và Card Removal.

Combos là gì? Làm thế nào để đếm Combos khi có Ranges cụ thể?

Để hiểu rõ về khái niệm Combos, chúng ta cùng phân tích ví dụ cụ thể sau:
Trong 1 bộ bài, chúng ta có 4 lá bài Q, và sẽ có 6 kết hợp có thể có với Hand QQ. Tuy nhiên để tạo thành Hand AK, ở đây sẽ có tới 16 kết hợp bởi 4 lá A và 4 lá K hợp lại cho ta 4×4=16.

Hand AK sẽ gồm có 4 AKs và 12 AKo
combos.PNGTổng tất cả các Combos của 1 Range cụ thể là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chính xác đối thủ đang nắm hand nào. Càng nhiều combos trong 1 hand hay Range giống như việc bạn đang phải đối mặt với Range này và ngược lại.

Để dễ ghi nhớ chúng ta sử dụng ký hiệu # để thể hiện số các Combos trong 1 range. Ví dụ Range QQ,AK có 6 + 16 = 22 Combos sẽ được viết như sau
QQ, AK (#22)

Áp dụng Card Removal để tính Combos

Khi trong một ván bài cụ thể bạn sẽ phải loại bỏ một số Combos để có được chính xác tổng số combo có thể có của đôi thủ.

Dựa theo những gì bạn đã đọc bên trên chúng ta thấy rằng với QQ,99,44 sẽ có 6 combos cho mỗi Hand và JT có 16 combos. Như vậy sẽ có 18 set combos và 16 OESD combos như vậy khả năng có Set cao hơn OESD.

Nhưng bạn hãy nhìn vào những lá bài đã được chia ra đã. Có một số lá bài đã được chia ra và nó sẽ không được sử dụng trong việc tính toán Combos của đối thủ. Và vấn đề này trong Poker được gọi là Card Removal.

Bằng việc đưa ra chính xác số Combos có thể có cho 1 hand bằng cách sử dụng Card Removal bạn có thể Tính toán độ mạnh của Hand Strength nó vô cùng quan trọng để đưa ra một quyết tịnh tối ưu khi bạn phân tích tình huống ván bài.