Khoảng bài – hand ranges

47
poker 1.png

Hand Range (Range) là tập hợp 2 bài người chơi có thể có.

Trong Poker không thể nào đoán được chính xác 2 lá bài đối thủ cầm bởi có tất cả 51×52 = 1326 kiểu kết hợp 2 lá bài bất kỳ. Tuy nhiên chúng ta có thể ĐOÁN và LOẠI BỎ dần những 2 lá bài đối thủ có thể có dựa theo cách họ hành động tại từng vòng chơi. Và tập hợp những lá bài đối thủ cầm được gọi là Range

poker_1.png

Dưới đây là 1 số ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về Range.

Ví dụ 1: Tại vòng Flop có[​IMG][​IMG][​IMG] và Range đối thủ của bạn bao gồm: Top Pair, OESDs (sảnh 2 đầu) và A-high flush draws. Làm sao để xác định Range của anh ấy?

Đầu tiên ta viết ra các kết hợp có thể có:
Top pair: AQ, KQ, Q9-Q3, QJ (Q2 & QT là 2 đôi)
OESD: KJ, J9
Flush draw: As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs

Như vậy complete ranges của anh ta bao gồm: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs, KJ, J9

poker 2.PNG

Ví dụ 2: “Những hand nào đối thủ sẽ CALL trong Flop này?”
“Flop :qco::9ro::4tep:Rainbow Flop

Tôi bet 3/4 pot và anh ấy CALL. Anh ấy là người chơi dạng Passive player vì thế anh ấy CALL với

  • Tất cả Set tại Flop.
  • Loại trừ QQ,KK,AA vì anh ấy sẽ 3bet Pre-Flop với hand này
  • Tôi từng thấy anh ta Call với TPGK như QK, QJ
  • Ranges của anh ấy có thể bao gồm 2 pair với Q9, tôi loại 94 bởi hiếm khi anh ta Call PreFlop với bài này.
  • Anh ta có thể Call Flop với OESD.
  • Có khả năng CALL với TT & JJ ít nhất trong vòng Flop.

Với việc ĐỌC (read) đối thủ như trên, chúng ta hiện có thể đưa ra Ranges tốt hơn:
Sets: 99, 44
Good top pairs: AQ, KQ, QJ, QT
OESD: JT
Top-Two pair: Q9
Other Hands: JJ, TT

Kết hợp lại chúng ta có được Ranges hoàn thiện như sau: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT

poker 3.PNG

Với việc đọc được như trên bạn sẽ dễ dàng hơn để chơi tiếp trong vòng Turn và River.

Nguồn: Phạm Vũ Hoàng