HƯỚNG DẪN THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐÚNG MÃ ĐẠI LÝ GIỚI THIỆU

301


Vấn đề lo ngại nhất của Đại Lý chính là việc thành viên đăng ký sai mã đại lý / link giới thiệu dẫn đến không thể nhận 40% hoa hồng từ lợi nhuận của thành viên được giới thiệu. Làm cách nào để khắc phục vấn đề trên ?

Hãy tham khảo và làm theo Clip hướng dẫn bên dưới để biết rõ 3 cách để thành viên tuyến dưới đăng ký chính xác Mã Đại Lý của mình :

1. Chia sẻ Link Đại Lý của bạn (Link giới thiệu thành viên tuyến dưới)

2. Đăng ký từ tài khoản Đại Lý (Liên Hệ Ngay để kích hoạt Quản Lý Tuyến/ Quản lý Quỹ)

3. Dùng Mã Đại Lý để thành viên nhập vào mục “Mã Đại Lý” khi đăng ký tài khoản tại link đăng ký trực tiếp VN88