HOÀN TRẢ THỂ THAO HÀNG NGÀY 0.2% & 0.3%

276

Tận hưởng ngay hoàn trả thể thao hàng ngày không giới hạn và không cần cược lại. Chỉ có duy nhất tại VN88!

THỂ LỆ:

  1. Dựa vào tổng tiền cược hợp lệ hàng ngày tại a-thể thao, e-thể thao tất cả các thành viên đang hoạt động sẽ tự động được nhận hoàn trả hàng ngày là 0.2% tại a-thể thao và 0.3% tại e-thể thao.
  2. Tiền hoàn trả tối thiểu: 10 VND và KHÔNG GIỚI HẠN số tiền nhận hoàn trả.
  3. Tiền hoàn trả KHÔNG CẦN CƯỢC LẠI.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. Thành viên nhận hoàn trả dựa trên tổng tiền cược trong thời gian khuyến mãi theo điều kiện như sau:
Sản Phẩm Phần Trăm Hoàn Trả Tối Thiểu Hoàn Trả
a-Thể Thao 0.2% VND 10
e-Thể Thao 0.3%

 

  1. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5 ; Indo odd dưới-2.00 ; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) sẽ không được tính trong số tiền tái đặt cược và các trò đua ngựa sẽ không được tính cho khuyến mãi này.
  2. Tiền hoàn trả được tính dựa trên tất cả các vé cược thanh toán 48 giờ trước đó.
  3. Thành viên không cần đăng kí khuyến mãi này. Tiền hoàn trả sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản chính của thành viên.
  4. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi thành viên mới và khuyến mãi thưởng nạp lại.
  5. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của VN88 được áp dụng.