HOA HỒNG MINH BẠCH – CÁC CHI PHÍ CỦA ĐẠI LÝ VN88

250


Điều kiện cực đơn giản để nhận 40%  hoa hồng mỗi tháng tại Đại Lý VN88 là chỉ cần có tối thiểu 5 thành viên hoạt động trong tháng. Tuy nhiên trong quá trình tham gia thì phía Đại Lý cũng sẽ chịu 1 số chi phí như : Phí gửi / rút tiền , phí bản quyền … Hãy cùng VN88 làm rõ các chi phí này là gì và cách tính hoa hồng chi tiết như thế nào nhé ?

Có những loại chi phí nào?

  1. Chi phí thanh toán: Tổng phí gửi và rút tiền của thành viên tuyến dưới
  2. Chi phí khuyến mãi , hoàn trả và các chương trình khác: Tổng tiền khuyến mãi mà thành viên tuyến dưới đã nhận.
  3. Chi phí bản quyền (Royalty): phí bản quyền từ nhà cái là 10% tổng lợi nhuận (tiền lời ).

Vậy công thức tính hoa hồng cho Đại Lý VN88 mỗi tháng là ?

Hoa Hồng = (Lợi Nhuận – Chi Phí ) x 40% + (Tiền Rake x 40%) + (Fishing x 20%)

Trong đó :
Lợi Nhuận (Tiền lời): Tổng thua của các thành viên tuyến dưới.

Chi Phí : Phí Gửi / Rút tiền + Phí khuyến mãi + Phí bản quyền

Tiền Rake: Phí bàn chơi (P2P) – Nhà Cái và Đại Lý vẫn chia sẻ phí bàn chơi theo tỉ lệ 6-4.

Fishing : Trò chơi Bắn Cá với hoa hồng hiện tại chỉ 20%.

Ngoài ra Đại Lý có thể nhận hơn 40% hoa hồng mỗi tháng nếu giới thiệu thêm các Đại Lý tuyến dưới của mình – Tham khảo tại ĐÂY