Hand Ranking trong Poker Texas Hold’em

31

Trước khi bắt đầu chơi bạn phải biết thứ hạng so bài – hand ranking trong Poker. Dưới đây là bảng thứ hạng bài áp dụng cho loại poker texas hold’em và các loại poker biến thể khác Omaha, Stud,…

poker 1.png


Lý giải một chút về cách gọi tên tại Việt Nam

Do trò chơi Poker – xì phé – xì tố được du nhập vào Việt Nam thông qua cộng đồng Hoa Kiều, do vậy thứ bậc của các lá bài cũng được gọi theo tiếng Hoa.

  • HighCards – Mậu Thầu Không nằm trong loại bài nào ở dưới
  • Pair – đôi 1 đôi bất kỳ.
  • Two Pair – Thú có 2 đôi bất kỳ.
  • Three Of Kind – Xám chi chỉ 1 bộ ba quân bài.
  • Straight – Sảnh để chỉ 5 con bài có thứ tự liên tiếp không kể chất.
  • Flush – Thùng phá (có nghĩa là cùng hoa, đồng chất) để chỉ 5 con bài bất kỳ có cùng một chất.
  • Full House – Cù lũ khi 5 lá bài co 1 đôi + 1 bộ ba.
  • Straight Flush – Thùng Phá Sảnh là sự kết hợp của Straight (5 con bài liên tiếp) + Flush (5 con bài cùng chất) để tạo ra 5 con bài liên tiếp cùng chất.
  • Royal Flush – Thùng phá sảnh lớn là bộ 5 cao nhất bao gồm từ 10 (T) tới Át cùng một chất. Theo lý thuyết xác suất thống kê, khả năng xảy ra Straight Flush là 40/2.598.960 = 0.0015% trong đó Royal Flush chỉ có xác suất bằng 1/10 Straight Flush tức là 0.00015% có thể xảy ra khi đánh poker. Tức bạn chơi khoảng 1 triệu hand tới showdown sẽ có khoảng 15 hand có Royal Flush.