Hand Ranges Trong Poker

53

Hand Ranges hay gọi ngắn gọn là Ranges là tập hợp những Bộ bài người chơi có thể có.

Trong Poker ta không thể nào đoán được chính xác được trong tay đối thủ đang nắm cụ thể 2 lá bài nào mà chỉ có thể đoán có thể họ đang cầm những Lá bài nào và loại trừ dần theo các vòng chơi Flop, Turn, River.

poker.png
​Dưới đây là 1 số ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về Range.

Ví dụ 1:

Trong ván bài tại vòng Flop có[​IMG][​IMG][​IMG] và Range đối thủ của bạn bao gồm: Top Pair, OESDs (open-ended straight draws) và A-high flush draws. Làm sao để xác định Range của anh ấy?

Đầu tiên bạn cần viết ra các kết hợp có thể có:

Top pair: AQ, KQ, Q9-Q3, QJ (Q2 & QT có thể loại bởi đây là 2 đôi)
OESD: KJ, J9
Flush draw: As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs

Như vậy complete ranges của anh ta bao gồm: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, As3s, As4s, As5s, As6s, As7s, As8s, As9s, AsTs, AsJs, AsKs, KJ, J9

poker 0.PNG
​Ví dụ 2: Bạn chắc đã từng nghe một số Pro trả lời 1 số câu hỏi như “Những hand nào đối thủ sẽ CALL trong Flop này?” như bên dưới:

“Flop được chia :qco::9ro::4tep:. Rainbow Flop tôi bet lớn và anh ấy CALL. Anh ấy rất Passive vì thế anh ấy CALL với tất cả Set tại Flop. Tôi có thể loại trừ QQ,KK,AA vì anh ấy sẽ Reraise Pre-Flop. Tôi từng thấy anh ta Call với TPGK. Ranges của anh ấy có thể bao gồm 2 pair với Q9, tôi loại 94 bởi hiếm khi anh ta Call PreFlop với bài này. Tôi cũng đoán rằng anh ta có thể Call Flop với OESD. Cũng có khả năng anh ấy CALL với TT & JJ, không chắc chắn nhưng anh ấy có thể Call ít nhất trong vòng Flop.“

Với việc ĐỌC (read) đối thủ như trên, chúng ta hiện có thể đưa ra Ranges tốt hơn:

Sets: 99, 44
Good top pairs:
 AQ, KQ, QJ, QT
OESD:
 JT
Top-Two pair:
 Q9
Specific Hands: 
JJ, TT

Kết hợp lại chúng ta có được Ranges hoàn thiện như sau: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT

poker 01.PNG
Với việc đọc được như trên bạn sẽ dễ dàng hơn để chơi tiếp trong vòng Turn và River.