DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KM FAN BÓNG ĐÁ TRUNG THÀNH NAM MỸ & CHÂU PHI

249

Kết quả chương trình “FAN BÓNG ĐÁ TRUNG THÀNH NAM MỸ & CHÂU PHI”

CƯỢC BÓNG ĐÁ THƯỞNG THẢ GA

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: A, E Thể thao.
  • Thời gian: 08/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 2901.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 cu***** Thẻ Game 2 Triệu Đồng
2 ghu*****
3 jw*****dy
4 be*****hn
5 bw*****
6 bw*****47
7 fo*****
8 ni*****IJ
9 try*****Cc
10 cz*****
11 qo*****68
12 nu*****
13 no*****Z7
14 ka*****tD
15 ka*****GJ
16 qe*****c9
17 sa*****F
18 ty*****FA
19 ke*****
20 ru*****vF
21 ly*****cb
22 ngi*****DX
23 mz*****9
24 ce*****A8
25 kz*****9Z
26 xz*****m
27 ngi*****1u
28 sw***** Thẻ Game 1 Triệu Đồng
29 ne*****BI
30 bw*****c8
31 qu*****39
32 gz*****3L
33 ta*****sI
34 vi*****bZ
35 qo*****
36 ce*****c7
37 my*****3B
38 bu*****
39 lu*****
40 ngo*****Y8
41 le*****S
42 xa*****R
43 no*****04
44 nhy*****
45 sw*****2
46 vu*****c3
47 ghe*****0T
48 po*****eo
49 rw*****0e
50 xz*****fA
51 jz*****Q5
52 le*****8
53 ngy*****t4
54 sy*****dS
55 vw*****pM
56 je*****K4
57 fe*****4L
58 xo*****i4
59 phw*****fI
60 quo*****LO
61 qw*****5A
62 qy*****0C
63 gw*****Wz
64 tz*****fl
65 phi*****jM
66 mu*****Lk
67 ne*****6
68 ne*****jf
69 jo*****8
70 ne*****8H
71 ga*****44
72 my*****35
73 re*****EP
74 cy*****i8
75 qe*****IH
76 xy*****1E
77 su*****K
78 ga*****48
79 gho*****Ax
80 gw*****06
81 nu*****7
82 xy*****
83 ku*****
84 lw*****cr
85 kz*****0k
86 su*****3
87 nga*****y9
88 pe*****Z
89 ta*****84
90 ry*****Qd
91 bu*****p
92 gha*****
93 quw*****6
94 gha*****oR
95 gz*****o7
96 mo*****xk
97 su*****
98 qua*****8b
99 ngo*****w3
100 ca*****E
101 gw*****1n
102 nga*****T
103 wu*****5k
104 ji*****U4
105 phz*****1B
106 phy*****T
107 xz*****Wd
108 tro*****8X
109 si*****J
110 nhw*****w
111 mw*****V8
112 ve*****JV
113 pw*****Sk
114 ny*****Ri
115 gw*****s3
116 jw*****wX
117 quz*****ul
118 tro*****
119 ghu*****hz
120 quw*****Av
121 ngy*****x1
122 ngi*****3
123 mi*****
124 ngz*****Ir
125 ghz*****0V
126 quo*****xf
127 nhe*****3T
128 je*****1t
129 gi*****3C
130 no*****l
131 fy*****
132 nw*****po
133 co*****GB
134 ly*****PL
135 tri*****j4
136 xu*****m8
137 gho*****K
138 wi*****5p
139 pha*****lM
140 ba*****1
141 ma*****1g
142 rw*****
143 qy*****Dj
144 pw*****Y
145 fa*****48
146 qe*****Pk
147 qa*****1
148 ghu*****T1
149 que*****nV
150 go*****
151 cy*****o
152 ky*****mq
153 ghy*****06
154 be*****tz
155 bw*****
156 tre*****
157 ge*****2
158 ry*****Ir
159 ly*****
160 ngo*****li
161 so*****K3
162 qu*****
163 pi*****j
164 quy*****XL
165 fw*****
166 ne*****VH
167 ca*****La
168 ghy*****Mn
169 tw*****PX
170 nz*****em
171 fw*****TC
172 xw*****BJ
173 nhw*****2
174 ghz*****qb
175 ngi*****BL
176 pu*****wq
177 tri*****
178 be*****
179 fe*****36
180 fz*****
181 ngw*****D9
182 cy*****qw
183 quo*****
184 no*****8w
185 nga*****y6
186 fo*****
187 va*****1
188 to*****oE Thẻ Game 500 ngàn đồng
189 qua*****
190 si*****u
191 tu*****x
192 nz*****5J
193 nu*****G
194 phi*****x7
195 trz*****
196 gi*****S
197 nho*****
198 va*****7t
199 tre*****9s
200 ko*****
201 fa*****iB
202 vw*****
203 quw*****a9
204 go*****
205 na*****y7
206 ju*****7T
207 lw*****
208 trz*****
209 tra*****OF
210 tu*****3v
211 cu*****I0
212 pe*****es
213 fa*****Y
214 quz*****H
215 ka*****q8
216 ce*****bX
217 ra*****
218 lu*****8V
219 gho*****36
220 ta*****XM
221 gz*****m2
222 fi*****5w
223 lz*****36
224 fy*****y6
225 lu*****5q
226 lu*****s6
227 nhi*****L
228 qe*****Jo
229 se*****ZE
230 ko*****S
231 nhz*****
232 quu*****9P
233 ci*****p8
234 que*****sU
235 fz*****
236 vy*****3
237 vy*****zh
238 ngi*****H2
239 ghw*****H
240 ngu*****4
241 te*****
242 ghu*****S3
243 pho*****9r
244 mz*****L
245 jz*****
246 mo*****V
247 ni*****
248 su*****n
249 vw*****xk
250 ka*****2
251 ty*****94
252 ngu*****7w
253 ma*****s
254 we*****v
255 so*****a9
256 te*****8q
257 cz*****Jc
258 pu*****I
259 co*****X
260 nha*****7I
261 lz*****hX
262 co*****sj
263 pho*****ae
264 pa*****U7
265 lu*****u
266 nhw*****SA
267 co*****zx
268 phz*****g
269 ry*****S
270 fu*****y
271 ghe*****1E
272 ngy*****Sb
273 ly*****
274 xi*****96
275 nhi*****u9
276 phu*****o9
277 vy*****xW
278 co*****Mp
279 pu*****OX
280 lu*****
281 wa*****B
282 vu*****I3
283 qu*****13
284 lo*****
285 ngz*****j
286 wi*****19
287 so*****J
288 pw*****92

 

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ game 10%.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.