DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KM DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ – WORLD CUP NỮ 2019

235

Kết quả chương trình “FAN BÓNG ĐÁ TRUNG THÀNH NAM MỸ & CHÂU PHI”

du doan bong da world cup nu 2019

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: A, E Thể thao.
  • Thời gian: 08/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1319.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 nhi*****n3 3 TRIỆU ĐỒNG
2 cu*****dk
3 tw*****
4 jz*****
5 fe*****r
6 ba*****
7 mw*****3x
8 py*****9c
9 ngz*****8i
10 ga*****l8
11 nhe*****s
12 la*****x
13 que*****6
14 ghu*****sc
15 bo*****3t
16 qz*****l1
17 go*****
18 ghi*****qz
19 jy*****m8
20 ju*****ik
21 ve*****
22 vu*****5
23 xz*****y1
24 xi*****w2
25 qu*****0
26 wz*****uh
27 ta*****55
28 va*****7g
29 re*****2b
30 no*****wq
31 me*****a
32 pha*****l6
33 wu*****c
34 bi*****ug
35 qui*****o
36 fa*****rk
37 ngy*****93
38 ku*****r9
39 ti*****kq 2 TRIỆU ĐỒNG
40 cy*****59
41 que*****o2
42 wi*****mq
43 wy*****fv
44 mw*****zr
45 te*****fj
46 sy*****at
47 le*****yv
48 fu*****
49 vw*****9y
50 nhu*****cj
51 re*****79
52 pw*****tv
53 tre*****d5
54 fe*****kp
55 nhi*****0
56 la*****q
57 so*****zw
58 pu*****s
59 tri*****6c
60 vu*****
61 ni*****39
62 qua*****9e
63 phy*****
64 gw*****
65 ro*****g
66 xw*****qt
67 go*****zo
68 ji*****
69 trz*****ii
70 ghi*****7k
71 ru*****g8
72 tu*****ro
73 ngo*****2o
74 tw*****uw
75 so*****2l
76 qua*****4l
77 ti*****kl
78 wz*****ep
79 vw*****q
80 ci*****z
81 qo*****5
82 jw*****m2
83 gho*****ei
84 ci*****fv
85 ngu*****95
86 tw*****cr
87 nw*****vr
88 lw*****hx
89 le*****qh
90 ko*****25
91 qy*****vd
92 ci*****sb
93 mw*****8w
94 no*****ij
95 ge*****yv
96 wa*****
97 no*****7m
98 ko*****nz
99 phe*****
100 bi*****7i
101 la*****yb
102 ky*****gy
103 rw*****78
104 ghz*****29
105 ngz*****st
106 cu*****lv
107 nu*****l2
108 my*****ic
109 co*****8w
110 vy*****d5
111 xy*****y3
112 ghz*****
113 xy*****2v
114 xo*****9
115 se*****w4
116 ga*****h
117 ngz*****ji 1 TRIỆU ĐỒNG
118 phz*****h
119 quw*****uc
120 phz*****07
121 ngz*****k7
122 ku*****1c
123 me*****bd
124 ga*****w6
125 vi*****tn
126 vw*****h
127 xe*****xi
128 pa*****s1
129 vo*****y
130 re*****3f
131 tru*****vt
132 nha*****g0
133 phw*****29
134 tu*****1q
135 gz*****
136 pi*****l
137 kw*****2
138 cw*****en
139 bw*****
140 sy*****b8
141 nha*****6p
142 li*****1c
143 jo*****jy
144 qy*****5i
145 jo*****a5
146 ngy*****u4
147 gu*****b0
148 quo*****
149 la*****
150 mu*****
151 ngu*****6
152 mz*****1b
153 ki*****af
154 wy*****qa
155 by*****ur
156 va*****4l
157 go*****1j
158 lw*****ad
159 ghy*****ju
160 co*****o2
161 nu*****34
162 ki*****25
163 qa*****n2
164 nho*****7r
165 trw*****on
166 nhy*****3e
167 qa*****
168 nhy*****56
169 jw*****lc
170 tru*****ha
171 rz*****
172 quz*****
173 pz*****yr
174 sy*****8
175 vi*****hg
176 wu*****
177 ge*****l
178 my*****u
179 ci*****
180 sy*****d
181 nu*****7
182 nha*****zd
183 fe*****
184 bw*****v
185 nhy*****5
186 qui*****fq
187 ngu*****qf
188 ke*****9y
189 bw*****
190 fy*****wj
191 ky*****51
192 gz*****
193 si*****fh
194 ghy*****96
195 vu*****t7
196 quo*****5
197 gi*****y7
198 ty*****z0
199 ngu*****n1
200 gu*****
201 so*****h1
202 pu*****g6
203 fo*****ze
204 le*****1
205 qw*****uc
206 mi*****b4
207 xe*****
208 pho*****jf
209 cw*****h
210 xe*****xk
211 qz*****gm
212 xo*****o1
213 fy*****q5
214 try*****w9
215 ve*****n1
216 gz*****on
217 ta*****
218 ko*****
219 qa*****3
220 bo*****ds
221 su*****u
222 jo*****fm
223 qu*****j2
224 qu*****
225 qe*****f9
226 sz*****1m
227 ro*****
228 gu*****o5
229 vu*****76
230 to*****k6
231 ki*****f1
232 ww*****
233 jy*****lg
234 trz*****
235 rz*****
236 rw*****0a
237 kz*****6
238 xa*****2c
239 gy*****b8
240 phu*****
241 rz*****6
242 qw*****zr
243 tri*****n8
244 nw*****1c
245 pz*****61
246 bo*****sz
247 vi*****c8
248 sy*****c
249 gha*****9e
250 vy*****4r
251 try*****4t
252 ju*****0v
253 rw*****x4
254 ni*****y7
255 xi*****
256 kw*****q0
257 lz*****w1
258 ma*****5t
259 ve*****g1
260 lu*****n9
261 fw*****tc
262 jy*****
263 xo*****tc
264 gha*****j0
265 li*****qg
266 la*****lg
267 qz*****
268 xu*****
269 nu*****hy
270 quu*****6y
271 ro*****5
272 bu*****b
273 trz*****7x
274 jy*****da
275 fo*****si
276 pi*****30
277 ba*****bu
278 tra*****2g
279 jo*****
280 nw*****gx
281 qw*****yw
282 ghe*****g
283 vu*****e8
284 ko*****za
285 pa*****go
286 xy*****
287 re*****2
288 vi*****8a

50 GIẢI THƯỞNG MAY MẮN:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 pho*****5c Áo thi đấu giải
Ngoại Hạng Anh 2019/2020
2 qy*****
3 ba*****m
4 rz*****
5 mu*****za
6 nhz*****4g
7 nga*****
8 xe*****
9 ru*****y5
10 ru*****h0
11 phe*****h8
12 pe*****8
13 su*****2c
14 bz*****1v
15 gz*****sc
16 pa*****t
17 nga*****93
18 tra*****8c
19 pe*****b5
20 tra*****s
21 xu*****ru
22 wa*****7k
23 try*****i2
24 nhw*****l
25 nhy*****qu
26 ru*****6
27 phu*****s
28 jy*****
29 gy*****7
30 gi*****4u
31 mi*****
32 gy*****85
33 ko*****82
34 kw*****ba
35 ngi*****mv
36 lw*****a
37 vi*****
38 quw*****26
39 que*****8e
40 wo*****z
41 qo*****vb
42 xo*****
43 ghe*****
44 ny*****ze
45 na*****81
46 nge*****
47 ty*****p9
48 py*****0p
49 se*****
50 gha*****s

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ game 10%.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.