DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KM BẢO HIỂM CƯỢC TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

225

Kết quả chương trình khuyến mãi “BẢO HIỂM CƯỢC TẠI CASINO TRỰC TUYẾN”

khuyen mai casino thang 6

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Casino trực tuyến tại VN88 (trừ Baccarat Super 98).
  • Thời gian: 17/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1103.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 ghe*****h Thẻ Game 500 Ngàn
2 vi*****e6
3 fu*****q
4 phu*****ef
5 fy*****4m Thẻ Game 200 Ngàn
6 phe*****bw
7 sa*****r
8 bo*****vz
9 xa*****
10 ro*****zn
11 quy*****er
12 re*****n1
13 qi*****3e
14 su*****t3
15 jo*****yz
16 vy*****e7
17 wo*****9n
18 ngy*****ob
19 pha*****
20 no*****um
21 xy*****yi
22 je*****4
23 fo*****9b
24 ro*****
25 va*****5t
26 la*****2f
27 ne*****0z
28 po*****
29 xa*****fe
30 gi*****
31 nhu*****q
32 be*****y1
33 ro*****56
34 le*****06
35 bu*****6f Thẻ Game 100 Ngàn
36 nhy*****
37 pe*****rv
38 ti*****4i
39 qa*****mb
40 wu*****wo
41 no*****e9
42 gu*****b1
43 ma*****sl
44 nge*****ic
45 ce*****
46 se*****cm
47 mi*****v
48 ghe*****wy
49 quy*****s9
50 phy*****wi
51 so*****yr
52 fi*****
53 fo*****vj
54 sa*****c4
55 mu*****nx
56 qua*****0
57 ngy*****v
58 nhy*****20
59 tre*****6
60 je*****zo
61 mo*****
62 pa*****
63 va*****6t
64 mu*****l9
65 ghi*****45
66 ce*****o2
67 quy*****vr
68 wu*****uc
69 ngo*****
70 ke*****
71 la*****nh
72 si*****uz
73 qo*****7q
74 we*****3
75 ri*****7p
76 bi*****x
77 tro*****s6
78 mo*****va
79 wa*****82
80 vy*****27
81 qui*****o
82 qu*****pj
83 pho*****j
84 gy*****b4
85 ko*****x3
86 xy*****
87 na*****9
88 vu*****gy
89 fo*****fv
90 no*****al
91 lu*****5u
92 ka*****
93 mu*****01
94 xe*****hn
95 ghe*****zq
96 nhu*****8
97 lo*****wt
98 je*****z
99 we*****qa
100 wa*****97
101 cu*****
102 ngy*****7n
103 ve*****v
104 nha*****v2
105 pho*****y
106 we*****2
107 fy*****rd
108 be*****c
109 ra*****c
110 fe*****
111 fa*****rz
112 quu*****de
113 pu*****1x
114 gha*****dr
115 qo*****c0
116 ku*****4
117 tra*****6x
118 qe*****tj
119 ghi*****
120 jo*****zf
121 vu*****8h
122 ni*****9r
123 nho*****ri
124 la*****ex
125 pu*****ri
126 ru*****r
127 qui*****sh
128 tra*****5n
129 ra*****zu
130 ba*****61
131 re*****b
132 ki*****t
133 cu*****
134 phy*****l5
135 je*****jl
136 cu*****1c
137 pha*****h
138 bo*****6
139 tri*****f3
140 ba*****l
141 ni*****j
142 nha*****l
143 ci*****1f
144 tru*****3v
145 pa*****z3
146 wy*****
147 ki*****xj
148 jy*****xl
149 bo*****z2
150 wy*****9o
151 li*****3o
152 ku*****ar
153 ja*****i5
154 qo*****oe
155 ja*****x9
156 ve*****
157 so*****lj
158 lu*****h4
159 pa*****e
160 va*****
161 fa*****za
162 ghe*****as
163 phy*****ba
164 ly*****sh
165 va*****et
166 xo*****uq
167 ngy*****1q
168 nge*****
169 ne*****ye
170 ki*****9b
171 ro*****91
172 su*****tr
173 we*****
174 tre*****5b
175 ngo*****fs
176 gha*****32
177 wa*****s9
178 ly*****pd
179 wo*****pq
180 ta*****j9
181 quu*****dt
182 mi*****mw
183 tra*****hu
184 ne*****0r
185 go*****or
186 ba*****jz
187 bu*****zd
188 ghe*****xs
189 mi*****h
190 fy*****lz
191 vo*****
192 pi*****f9
193 jy*****y
194 ca*****
195 fu*****dn
196 qi*****40
197 ve*****hs
198 se*****
199 ku*****15
200 pe*****w2
201 ny*****v7
202 ra*****
203 phy*****3
204 qua*****7z
205 ka*****pg
206 si*****y1
207 ghy*****f
208 wu*****rp
209 fy*****rl
210 tro*****49
211 ji*****m
212 my*****
213 ge*****
214 ngo*****1l
215 quy*****7
216 nge*****
217 quo*****qh
218 ghi*****r4
219 nhi*****iy
220 ngo*****qf
221 xi*****
222 va*****gy
223 re*****c
224 co*****32
225 phe*****gf
226 phe*****tu
227 ga*****f4
228 so*****7
229 ru*****e1
230 pho*****
231 ji*****
232 ry*****i
233 wo*****39
234 nhu*****
235 by*****uh
236 py*****
237 be*****87
238 ngo*****
239 vu*****
240 su*****
241 by*****a
242 quo*****ib
243 xy*****8
244 go*****23
245 nu*****d3
246 try*****1u
247 se*****0
248 ry*****f9
249 ngu*****c9
250 ju*****kv
251 ly*****
252 ti*****j
253 xo*****u
254 we*****j1
255 quy*****8
256 mu*****c
257 ghe*****
258 fa*****lz
259 ghu*****d
260 ni*****yk
261 bu*****ob
262 jy*****
263 wu*****s
264 jo*****cd
265 qa*****vv
266 ma*****u3
267 po*****
268 pho*****l
269 ko*****i
270 qe*****re
271 pi*****sf
272 nhi*****80
273 fy*****ct
274 mu*****
275 pho*****h
276 vu*****13
277 ke*****kv
278 ngo*****
279 qu*****c
280 wu*****
281 je*****
282 ci*****92
283 try*****pv
284 ngy*****
285 je*****8r
286 ti*****xh
287 lo*****1b
288 qe*****3

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên tự chịu phí nạp thẻ game.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.