DANH SÁCH THƯỞNG KM BẮN CÁ HÀNG NGÀY – NHẬN THƯỞNG CÀNG TO 16/06 – 30/06

281

Kết quả chương trình khuyến mãi “BẮN CÁ HÀNG NGÀY – NHẬN THƯỞNG CÀNG TO”

ban ca hang ngay thang 6-1

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Tất cả các trò chơi bắn cá.
  • Thời gian: 16/06/2019 – 30/06/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 2036.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 388.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 fi*****io 500 NGÀN ĐỒNG
2 lu*****d
3 086*****57
4 fa*****sb
5 xu*****7x
6 sa*****x0
7 ra*****
8 qa*****mb
9 re*****
10 qu*****y
11 que*****68
12 sa*****
13 mi*****te
14 phy*****ae
15 la*****4
16 ci*****fr
17 we*****o1
18 fo*****
19 vy*****n
20 xo*****e0
21 co*****y9
22 jy*****yi
23 ky*****67
24 ngi*****12
25 bi*****aq
26 ve*****ru
27 ra*****m
28 xy*****ro
29 ci*****e9
30 se*****43
31 ga*****kp
32 lo*****o2
33 fu*****d3
34 lo*****t
35 tu*****yh 200 NGÀN ĐỒNG
36 gi*****
37 ji*****16
38 fa*****5a
39 mu*****13
40 nhi*****a
41 ph*****
42 Mq*****
43 Lo*****o123
44 Sk*****10
45 Ki*****n318
46 Ng*****ok22789
47 Tu*****c373
48 Ti*****
49 Ho*****997
50 ha*****8778
51 Th*****n1984
52 Ph*****ankevin8
53 nh*****hai
54 ri*****as
55 tru*****ej
56 ti*****rz
57 ji*****xe
58 ju*****av
59 ri*****us
60 phu*****i9
61 qa*****qf
62 phu*****j5
63 su*****49
64 pi*****m4
65 ghi*****dy
66 wy*****37
67 ke*****e3
68 gu*****
69 que*****il
70 cy*****ac
71 xe*****p
72 tu*****53
73 pu*****ao
74 qi*****yh
75 my*****km
76 nha*****
77 ngu*****c
78 ca*****z
79 lu*****l
80 by*****k2
81 ti*****74
82 nhi*****8c
83 xo*****98
84 so*****5c
85 ju*****g0
86 qo*****3f
87 tu*****20
88 phi*****e7
89 quo*****xv
90 quy*****
91 nhe*****r0
92 ry*****xt
93 ga*****7s
94 py*****qr
95 tru*****cb
96 le*****l3
97 go*****no
98 lu*****l2
99 qui*****n
100 ci*****1f
101 po*****ip
102 na*****
103 no*****f
104 phu*****
105 bi*****xe
106 ly*****q1
107 wy*****t
108 no*****wn
109 ra*****t
110 mu*****7e
111 xe*****7y
112 sy*****ef
113 qu*****z8
114 by*****us
115 je*****5o
116 ri*****ln
117 gy*****1a
118 re*****h
119 nhi*****hv
120 quo*****ql
121 ce*****
122 gho*****35
123 nha*****k3
124 bi*****1h
125 so*****5y
126 sy*****t8
127 jo*****g
128 fe*****q4
129 qe*****md
130 nho*****v6
131 tru*****zp
132 ga*****
133 re*****q8
134 my*****
135 xo*****h
136 ry*****n
137 bo*****bv
138 ve*****ie
139 ngy*****n
140 ghe*****
141 ghy*****t0
142 ce*****jj
143 nha*****
144 bi*****v1
145 nhi*****v5
146 ki*****to
147 ri*****dj
148 si*****4
149 te*****g6
150 me*****xz
151 gi*****o
152 no*****az
153 ti*****fg
154 my*****lv
155 phi*****
156 pi*****zt
157 vi*****s9
158 gho*****e
159 we*****ds
160 xe*****x4
161 to*****sq
162 te*****4z
163 nhu*****s4
164 wi*****gz
165 ne*****x
166 ghi*****0t
167 sy*****p5 100 NGÀN ĐỒNG
168 qua*****3
169 ke*****
170 Nh*****c
171 ly*****7
172 Nq*****mht
173 Pi*****1
174 lo*****155a
175 Ba*****8
176 vn*****
177 o8*****692
178 Tu*****
179 tu*****jhj
180 Ha*****3kg
181 co*****iv
182 no*****
183 se*****
184 ci*****bm
185 pi*****mu
186 ly*****18
187 ja*****6
188 qa*****hj
189 we*****8u
190 bi*****f
191 ngy*****4x
192 my*****d3
193 ca*****wm
194 gi*****3e
195 vu*****ca
196 te*****6c
197 qui*****f
198 we*****gd
199 nhe*****a
200 xo*****
201 tu*****
202 xe*****z5
203 vu*****bw
204 bo*****
205 re*****je
206 qo*****zg
207 go*****sq
208 wa*****51
209 ry*****82
210 que*****ll
211 tro*****uo
212 fo*****5
213 ku*****
214 pha*****9a
215 ne*****yo
216 ghe*****1c
217 ka*****3
218 ga*****
219 by*****
220 qy*****s5
221 so*****cw
222 ke*****
223 mo*****n5
224 co*****ac
225 ja*****nz
226 bo*****8b
227 ca*****u
228 xo*****53
229 ry*****
230 xe*****
231 lu*****4l
232 be*****co
233 no*****g6
234 xo*****9k
235 cu*****i4
236 ne*****d
237 su*****2q
238 jy*****7
239 va*****3q
240 fo*****
241 fy*****0a
242 tra*****o5
243 xu*****hw
244 ne*****rl
245 gha*****3n
246 nga*****3
247 ja*****vc
248 my*****ue
249 phy*****bv
250 by*****i8
251 ra*****
252 ni*****
253 phe*****3v
254 to*****9o
255 ti*****48
256 qe*****1q
257 fo*****s4
258 nhe*****66
259 fa*****kq
260 mi*****e
261 vu*****41
262 to*****o
263 pha*****06
264 nhi*****ij
265 ry*****ab
266 na*****7u
267 qi*****
268 mi*****mn
269 vu*****a
270 nhe*****w9
271 ghe*****79
272 my*****e
273 ba*****0
274 wa*****1r
275 ru*****
276 ghi*****u6
277 wo*****ue
278 bo*****hp
279 ki*****z
280 py*****1
281 qo*****
282 ly*****i6
283 we*****7b
284 vu*****i6
285 ti*****6
286 lo*****as
287 qa*****fm
288 vi*****r5
289 fy*****ce
290 tre*****7t
291 ngi*****
292 nga*****
293 nu*****34
294 gi*****pg
295 si*****
296 ry*****oc
297 ro*****oo
298 me*****0m
299 ry*****x
300 ca*****qw
301 ju*****r4
302 ja*****
303 tra*****
304 pi*****fs
305 phi*****7t
306 phi*****xg
307 jy*****s
308 qua*****lk
309 fu*****2z
310 bo*****
311 ghy*****pi
312 bu*****xs
313 que*****
314 ghu*****it
315 cy*****24
316 pho*****jg
317 tre*****k5
318 gu*****ut
319 quy*****hs
320 te*****tf
321 nhy*****e
322 ve*****ha
323 ngi*****om
324 bu*****p
325 quy*****x
326 ji*****7v
327 ko*****qn
328 tri*****9d
329 ne*****xv
330 nhu*****im
331 ca*****q
332 qe*****hk
333 ve*****6
334 cy*****
335 bo*****bv
336 ko*****xa
337 ghe*****os
338 sy*****01
339 ka*****38
340 we*****d6
341 qi*****b4
342 bi*****4
343 ke*****
344 nge*****5k
345 lo*****cb
346 ra*****9i
347 mo*****x2
348 se*****
349 pa*****
350 ta*****
351 tu*****z3
352 ge*****uo
353 vu*****g
354 ba*****h1
355 tro*****wf
356 ngu*****h4
357 ba*****2d
358 pu*****uz
359 to*****4q
360 phy*****d8
361 nhe*****t9
362 qu*****j1
363 nu*****es
364 go*****2e
365 vy*****y8
366 ra*****
367 pha*****vg
368 mu*****zp
369 ra*****
370 go*****rg
371 ghu*****hh
372 ko*****3l
373 qa*****c4
374 nga*****
375 ki*****nn
376 ji*****6w
377 no*****i
378 phi*****d
379 cy*****6t
380 lo*****
381 vi*****m
382 fi*****k
383 qe*****t
384 ngy*****
385 gha*****
386 me*****wt
387 phy*****2d
388 lu*****0y

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.