DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG “XEM LA LIGA – NHẬN THƯỞNG THẢ GA CÙNG VN88”

377

Kết quả chương trình khuyến mãi “XEM LA LIGA – NHẬN THƯỞNG THẢ GA CÙNG VN88”

xem la liga nhan thuong 1

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm liên quan: Thể Thao
  • Thời gian: 19/09/2019 – 22/09/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 741
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 88

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT

TÊN ĐĂNG NHẬP 

1 d*9*9*9*9
2 n*n*a*a*1*8*
3 S*1*2*2*
4 T*a*a*y*1*3*4*
5 A*z*9*9
6 N*t*a*u*a*i
7 P*e*i*2*4*
8 p*m*a*5
9 p*b*b*e
10 S*i*o*u*9
11 t*a*w*t*0*8
12 B*5*6*0
13 F*o*z*b*w*2*
14 s*r*1*8*
15 C*a*r*t*a*k*u*
16 P*r*p*a*i*1*1
17 A*t*t*c*5*0
18 a*s*d*w*t*9
19 c*a*a*i*9*
20 K*n*a*a*1*2*
21 b*x*9*9
22 J*y*e*k*4*4
23 k*r*o*
24 N*k*3*
25 P*i*s*n*0*0*
26 D*t*h*e*o*
27 p*y*r*d*
28 s*r*1*
29 A*m*i*x*0*6
30 s*i*0
31 c*u*c*a*2*
32 c*n*t*n*t*n
33 D*u*g*i*o*
34 d*w*m*c
35 J*n*i*a*
36 k*l*p*c*
37 0*1*3*5*9*
38 a*i*h*4
39 A*e*a*2*1*
40 a*n*n*9*3
41 A*k*6*0
42 B*g*a*i*a*d
43 b*b*b*6*
44 G*l*e*e*
45 H*n*o*i*2
46 H*o*i*a*s*n
47 j*0*3*6*1*4*
48 J*n*1*0*
49 J*j*e*a*i*l
50 J*m*7*7*8
51 J*y*7
52 k*r*e*2*
53 k*w*i*9*
54 m*h*l*w*o*
55 m*e*o*o*
56 n*i*o*t*k*r*
57 n*t*a*a*
58 o*1*7*
59 P*n*w*t*5*5*
60 p*o*n
61 P*p*n*
62 P*p*e*l*0*7
63 S*i*g*n*4
64 S*r*n*1*5
65 t*k*u*p*a
66 t*a*a*i*c*l*1*
67 t*o*g*o
68 t*n*t*n*4*
69 t*m*2*4*
70 T*p*5*1
71 v*c*m*2*3*
72 W*i*h*y*1*
73 A*n*5*1
74 p*p*t*u*0*1
75 S*t*a*2
76 I*f*n*t*c*a*7*7
77 S*n*e*0
78 F*k*2*6*1
79 J*m*i*2*2*
80 t*r*a*t*r
81 w*t*n*o*4
82 P*p*i*8*
83 5*3*1*1*4*
84 c*n*i*l*
85 b*e*1*5*
86 p*m*8*
87 J*c*m*k
88 A*i*a*2*1
  • Mỗi thành viên trúng thưởng sẽ được nhận 450k tiền thưởng từ VN88

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.