DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ – TUẦN 1

162

Dưới đây là danh sách tổng hợp tên đăng nhập của 50 thành viên đã trúng thưởng khuyến mãi TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ tuần thứ nhất bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/12/2019 đến 23:59:59 ngày 07/12/2019 (GMT+8).

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 x*a*57**57 3600 VND
2 t*u*92**92 1800 VND
3 tr*y*49**49 900 VND
4 v*i*5j**5j 360 VND
5 f*a*5r**5r 360 VND
6 m*i*v**vy 360 VND
7 f*u*bp**bp 360 VND
8 r*i*74**74 360 VND
9 nh*o*i**ig 360 VND
10 f*o*t**td 360 VND
11 qu*a*l8**l8 180 VND
12 r*a*ng**4b 180 VND
13 m*e*i1**i1 180 VND
14 k*i*cz**cz 180 VND
15 k*u*78**1m 180 VND
16 w*y***ud 180 VND
17 ng*a*h6**eu 180 VND
18 s*u*j**az 180 VND
19 c*o*bk**bk 180 VND
20 q*o*b**o9 180 VND
21 ph*e*za**za 90 VND
22 x*y*zx**zx 90 VND
23 m*o***ny 90 VND
24 l*e*lq**lq 90 VND
25 n*o*mu**mu 90 VND
26 g*y*z**zn 90 VND
27 p*y*ur**ur 90 VND
28 x*y*4b**4b 90 VND
29 l*i*38**38 90 VND
30 f*e*h4**h4 90 VND
31 s*o*3t**3t 90 VND
32 qu*i*c9**c9 90 VND
33 p*e*0**0g 90 VND
34 t*u*v**vu 90 VND
35 nh*u*4**4e 90 VND
36 nh*u***1k 90 VND
37 t*a*8**85 90 VND
38 b*e*v2**v2 90 VND
39 g*o*op**op 90 VND
40 qu*e*g5**g5 90 VND
41 s*e*03**03 90 VND
42 r*a*b2**b2 90 VND
43 v*o***s6 90 VND
44 q*e*st**st 90 VND
45 ng*o***u4 90 VND
46 ng*u***zd 90 VND
47 qu*u*mh**mh 90 VND
48 n*o*t4**t4 90 VND
49 nh*e*ky**ky 90 VND
50 b*e*yk**yk 90 VND