DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHO BÁU ĐẠI DƯƠNG – TRUY TÌM TIỀN THƯỞNG (15/10 – 31/10)

362

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Bắn Cá
  • Thời gian: 15/10/2019 – 31/10/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 821
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 88

ban ca san tien thuong

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT TÊN ĐĂNG NHẬP TIỀN THƯỞNG
1 gh*e**b*2x 9000 VND
2 l*i*98*c*98 4500 VND
3 tr*i*ug*x*ug 2250 VND
4 s*y*v*m*vj 900 VND
5 p*u*d*n*dc 900 VND
6 s*y*c4*l*c4 900 VND
7 nh*i*22*t*22 900 VND
8 j*a*m1*ng*m1 900 VND
9 q*o*2e*g*2e 900 VND
10 nh*e*v2*nh*v2 900 VND
11 gh*e*56*j*56 900 VND
12 x*e*o*k*o6 900 VND
13 b*y**gh*ck 900 VND
14 nh*e*zi*f*zi 900 VND
15 nh*y*2e*r*2e 900 VND
16 r*o*ce*tr*ce 900 VND
17 p*i*b2*v*b2 900 VND
18 gh*o*sr*s*sr 900 VND
19 l*e*ky*w*ky 900 VND
20 q*e*wp*q*wp 900 VND
21 l*i*2b*qu*2b 450 VND
22 r*i*hh*p*hh 450 VND
23 s*y*8q*ph*8q 450 VND
24 g*i*v4**v4 450 VND
25 p*u***z4 450 VND
26 nh*u*s**su 450 VND
27 qu*i*ss**ss 450 VND
28 gh*i*p1**p1 450 VND
29 k*e*mn**mn 450 VND
30 r*o*77**77 450 VND
31 ng*i*sc**sc 450 VND
32 f*i*k**k0 450 VND
33 x*i*hc**hc 450 VND
34 m*u*9g**9g 450 VND
35 r*e*iq**iq 450 VND
36 t*y*c**cg 450 VND
37 s*u*2**2s 450 VND
38 j*o*f**f1 450 VND
39 ng*u*wa**wa 450 VND
40 b*y*9**90 450 VND
41 v*u*3l**3l 450 VND
42 tr*i*3**3s 450 VND
43 s*o*3k**3k 450 VND
44 s*o*b7**b7 450 VND
45 ph*a*w**wm 450 VND
46 k*i*e**e8 450 VND
47 w*u*5x**5x 450 VND
48 gh*a*4k**4k 450 VND
49 n*a*16**16 450 VND
50 q*u*z**zr 450 VND
51 t*e*od**od 450 VND
52 q*e***68 450 VND
53 v*o*e2**e2 450 VND
54 f*y*r1**r1 450 VND
55 s*y*ca**ca 450 VND
56 p*o*25**25 450 VND
57 nh*e*8c**8c 450 VND
58 n*e*jo**jo 450 VND
59 nh*u***zz 450 VND
60 ph*e*rf**rf 450 VND
61 j*e*me**me 450 VND
62 f*y*oc**oc 450 VND
63 t*u*wm**wm 450 VND
64 tr*o*0v**0v 450 VND
65 nh*i*4u**4u 450 VND
66 n*e***h2 450 VND
67 gh*u*uq**uq 450 VND
68 q*u***ez 450 VND
69 m*a*d6**d6 450 VND
70 g*y***cw 450 VND
71 nh*y*k6**k6 450 VND
72 ph*e*66**66 450 VND
73 ph*e*co**co 450 VND
74 tr*a*98**98 450 VND
75 x*y*mn**mn 450 VND
76 g*o*oh**oh 450 VND
77 gh*i*hu**hu 450 VND
78 p*u*du**du 450 VND
79 s*u*7**7r 450 VND
80 nh*o*h7**h7 450 VND
81 gh*i*zh**zh 450 VND
82 ph*e*0r**0r 450 VND
83 k*e***a1 450 VND
84 w*u*fk**fk 450 VND
85 ng*e***qg 450 VND
86 t*a*a6**a6 450 VND
87 m*a*k**kg 450 VND
88 k*i*st**st 450 VND