DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHO BÁU ĐẠI DƯƠNG – TRUY TÌM TIỀN THƯỞNG (01/10 – 15/10)

435

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Bắn Cá
  • Thời gian: 01/10/2019 – 15/10/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 963
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 88

ban ca san tien thuong

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT TÊN ĐĂNG NHẬP TIỀN THƯỞNG
1 p*u*u5*b*u5 9000 VND
2 q*i**c*sh 4500 VND
3 g*a**x*8f 2250 VND
4 x*i*yo*m*yo 900 VND
5 p*o*w*n*wt 900 VND
6 x*o*6v*l*6v 900 VND
7 w*y*d8*t*d8 900 VND
8 j*i*06*ng*06 900 VND
9 j*y*9c*g*9c 900 VND
10 q*y*s6*nh*s6 900 VND
11 tr*a*g*j*gh 900 VND
12 x*e*1w*k*1w 900 VND
13 s*o**gh*31 900 VND
14 s*e*53*f*53 900 VND
15 k*u*cq*r*cq 900 VND
16 w*a**tr*8r 900 VND
17 r*e*1b*v*1b 900 VND
18 g*i*ii*s*ii 900 VND
19 t*e*0p*w*0p 900 VND
20 k*u*vs*q*vs 900 VND
21 k*u*90*qu*90 450 VND
22 nh*u**p*az 450 VND
23 p*a*jq*ph*jq 450 VND
24 v*o*3v**3v 450 VND
25 q*a***h4 450 VND
26 qu*i*kz**kz 450 VND
27 j*a*34**34 450 VND
28 v*a*u**ul 450 VND
29 x*u*4v**4v 450 VND
30 tr*a*vg**vg 450 VND
31 t*u*f8**f8 450 VND
32 x*u*fi**fi 450 VND
33 w*u*o**o4 450 VND
34 p*u*xl**xl 450 VND
35 v*a*pv**pv 450 VND
36 x*y*ah**ah 450 VND
37 ng*e*5v**5v 450 VND
38 l*a*9y**9y 450 VND
39 t*a*yj**yj 450 VND
40 r*a*44**44 450 VND
41 m*i*i5**i5 450 VND
42 t*e*o7**o7 450 VND
43 v*y***0t 450 VND
44 ph*a*68**68 450 VND
45 b*o***gs 450 VND
46 s*u*o**o1 450 VND
47 f*e*ws**ws 450 VND
48 g*i*3m**3m 450 VND
49 b*y*we**we 450 VND
50 tr*u***pd 450 VND
51 tr*y***2r 450 VND
52 qu*y*f2**f2 450 VND
53 w*a*j**ju 450 VND
54 p*o*33**33 450 VND
55 j*i*0w**0w 450 VND
56 t*u***pb 450 VND
57 v*y*mc**mc 450 VND
58 x*a*x**xi 450 VND
59 gh*e*8y**8y 450 VND
60 q*a*d3**d3 450 VND
61 tr*u*0**0v 450 VND
62 tr*u***6h 450 VND
63 x*a*3b**3b 450 VND
64 m*a*0z**0z 450 VND
65 m*o*6**63 450 VND
66 g*e*z**ze 450 VND
67 ng*u*ci**ci 450 VND
68 gh*o*gp**gp 450 VND
69 n*o*8j**8j 450 VND
70 gh*a*j3**j3 450 VND
71 t*i*gu**gu 450 VND
72 n*u***9n 450 VND
73 ph*y*9i**9i 450 VND
74 g*y*j7**j7 450 VND
75 v*o*kb**kb 450 VND
76 j*i***gb 450 VND
77 n*e*0u**0u 450 VND
78 r*y*or**or 450 VND
79 c*o*n**nw 450 VND
80 w*o*ep**ep 450 VND
81 x*y*j**ji 450 VND
82 c*i*4s**4s 450 VND
83 b*a*hq**hq 450 VND
84 n*i*6j**6j 450 VND
85 r*e*su**su 450 VND
86 p*e*7c**7c 450 VND
87 w*o*p4**p4 450 VND
88 x*u*c0**c0 450 VND