DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHAI TIỆC BÓNG ĐÁ – GOM QUÀ VỀ NHÀ

219

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Bóng Đá
  • Thời gian: 03/08/2019 – 31/08/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 3202
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 288

khuyen mai bong da

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 qu*u*a*b*ay Điện thoại Samsung Galaxy S10+ 128GB
2 r*u*3i*c*3i Tour du lịch Thái Lan 5N4Đ dành cho 2 người ( * )
3 q*y*4*x*47 Tour du lịch Thái Lan 5N4Đ dành cho 2 người ( * )
4 v*u*g*m*g0 Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
5 j*a*2*n*28 Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
6 c*u*oj*l*oj Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
7 g*u*b4*t*b4 Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
8 tr*o**ng*xg Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
9 q*u*q*g*q0 Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
10 w*y*gv*nh*gv Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UM7400PTA 2019
11 b*y***t7 Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
12 c*y*5r**5r Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
13 x*e*z**z9 Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
14 r*u*ib**ib Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
15 x*e*5w**5w Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
16 tr*o***qf Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
17 q*i*00**00 Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
18 gh*i*2r**2r Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
19 w*a*4v**4v Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
20 qu*u*1p**1p Giày bóng đá Nike Mercurial Superfly 7 Elite SE FG
21 p*e*i*j*is Thẻ game 3 triệu đồng
22 p*e*qh*k*qh Thẻ game 3 triệu đồng
23 v*a*dt*gh*dt Thẻ game 3 triệu đồng
24 l*i*8z*f*8z Thẻ game 3 triệu đồng
25 t*u*vi*r*vi Thẻ game 3 triệu đồng
26 k*u**tr*q3 Thẻ game 3 triệu đồng
27 r*y*xl*v*xl Thẻ game 3 triệu đồng
28 b*o*uw*tr*uw Thẻ game 3 triệu đồng
29 qu*a*dp*w*dp Thẻ game 3 triệu đồng
30 x*a*q*q*qj Thẻ game 3 triệu đồng
31 n*e*z*qu*zt Thẻ game 3 triệu đồng
32 f*a*9h*p*9h Thẻ game 3 triệu đồng
33 s*i*m*ph*mu Thẻ game 3 triệu đồng
34 gh*i*y9**y9 Thẻ game 3 triệu đồng
35 l*y*3x**3x Thẻ game 3 triệu đồng
36 p*y*93**93 Thẻ game 3 triệu đồng
37 f*a***w9 Thẻ game 3 triệu đồng
38 ng*e*d4**d4 Thẻ game 3 triệu đồng
39 f*u*kd**kd Thẻ game 3 triệu đồng
40 s*a*e**e1 Thẻ game 3 triệu đồng
41 ph*u*6**6v Thẻ game 3 triệu đồng
42 ng*i*2w**2w Thẻ game 3 triệu đồng
43 k*i*l**lf Thẻ game 3 triệu đồng
44 r*o*do**do Thẻ game 3 triệu đồng
45 f*y*zv**zv Thẻ game 3 triệu đồng
46 w*i*t**t4 Thẻ game 3 triệu đồng
47 r*o*er**er Thẻ game 3 triệu đồng
48 v*y*wf**wf Thẻ game 3 triệu đồng
49 m*o***p7 Thẻ game 3 triệu đồng
50 ng*u*d**d8 Thẻ game 3 triệu đồng
51 T*a*k**nh*6 Thẻ game 1 triệu đồng
52 nh*a*79**79 Thẻ game 1 triệu đồng
53 b*i*t0**t0 Thẻ game 1 triệu đồng
54 tr*e*p2**p2 Thẻ game 1 triệu đồng
55 c*a*88**88 Thẻ game 1 triệu đồng
56 ph*u*82**82 Thẻ game 1 triệu đồng
57 r*y*oj**oj Thẻ game 1 triệu đồng
58 w*o*2i**2i Thẻ game 1 triệu đồng
59 q*a*od**od Thẻ game 1 triệu đồng
60 w*e*n**nt Thẻ game 1 triệu đồng
61 b*o*69**69 Thẻ game 1 triệu đồng
62 t*u*ss**ss Thẻ game 1 triệu đồng
63 w*a*f4**f4 Thẻ game 1 triệu đồng
64 l*i*8k**8k Thẻ game 1 triệu đồng
65 f*y*sl**sl Thẻ game 1 triệu đồng
66 x*o*2i**2i Thẻ game 1 triệu đồng
67 s*o*m9**m9 Thẻ game 1 triệu đồng
68 g*i*xc**xc Thẻ game 1 triệu đồng
69 l*e*n8**n8 Thẻ game 1 triệu đồng
70 ph*u*o**o1 Thẻ game 1 triệu đồng
71 nh*y*sw**sw Thẻ game 1 triệu đồng
72 ph*u*4x**4x Thẻ game 1 triệu đồng
73 s*i*qg**qg Thẻ game 1 triệu đồng
74 t*a*7z**7z Thẻ game 1 triệu đồng
75 g*y*2g**2g Thẻ game 1 triệu đồng
76 m*y*o**ov Thẻ game 1 triệu đồng
77 nh*y*gl**gl Thẻ game 1 triệu đồng
78 q*e*ex**ex Thẻ game 1 triệu đồng
79 k*u*9n**9n Thẻ game 1 triệu đồng
80 m*a*el**el Thẻ game 1 triệu đồng
81 q*y*i5**i5 Thẻ game 1 triệu đồng
82 r*i*mk**mk Thẻ game 1 triệu đồng
83 q*e*9h**9h Thẻ game 1 triệu đồng
84 q*u***p2 Thẻ game 1 triệu đồng
85 t*e*h**h6 Thẻ game 1 triệu đồng
86 l*u*k8**k8 Thẻ game 1 triệu đồng
87 f*i*6s**6s Thẻ game 1 triệu đồng
88 q*e*q5**q5 Thẻ game 1 triệu đồng
89 qu*o***fl Thẻ game 1 triệu đồng
90 g*y*1**1e Thẻ game 1 triệu đồng
91 b*a***ub Thẻ game 1 triệu đồng
92 g*u*d7**d7 Thẻ game 1 triệu đồng
93 m*o*h9**h9 Thẻ game 1 triệu đồng
94 w*o*4x**4x Thẻ game 1 triệu đồng
95 k*y***9f Thẻ game 1 triệu đồng
96 qu*e*6k**6k Thẻ game 1 triệu đồng
97 b*i*zd**zd Thẻ game 1 triệu đồng
98 s*i*b4**b4 Thẻ game 1 triệu đồng
99 q*o*0m**0m Thẻ game 1 triệu đồng
100 nh*u***wb Thẻ game 1 triệu đồng
101 M*m*7**9 Thẻ game 500 ngàn đồng
102 k*y*k5**k5 Thẻ game 500 ngàn đồng
103 T*a*b*o**an Thẻ game 500 ngàn đồng
104 l*a*lz**lz Thẻ game 500 ngàn đồng
105 Tu**n1*0*1* Thẻ game 500 ngàn đồng
106 qu*e*6a**6a Thẻ game 500 ngàn đồng
107 p*a*h*y**93 Thẻ game 500 ngàn đồng
108 h**u*4*1**10 Thẻ game 500 ngàn đồng
109 ng*e*c**cn Thẻ game 500 ngàn đồng
110 x*u***nj Thẻ game 500 ngàn đồng
111 c*a*s6**s6 Thẻ game 500 ngàn đồng
112 m*a*xl**xl Thẻ game 500 ngàn đồng
113 nh*u*m4**m4 Thẻ game 500 ngàn đồng
114 q*i*q3**q3 Thẻ game 500 ngàn đồng
115 m*o*90**90 Thẻ game 500 ngàn đồng
116 qu*a*s5**s5 Thẻ game 500 ngàn đồng
117 f*y*oc**oc Thẻ game 500 ngàn đồng
118 m*u*yv**yv Thẻ game 500 ngàn đồng
119 ng*i*6i**6i Thẻ game 500 ngàn đồng
120 ng*o*uu**uu Thẻ game 500 ngàn đồng
121 m*e*za**za Thẻ game 500 ngàn đồng
122 t*i*0**0r Thẻ game 500 ngàn đồng
123 x*a*vn**vn Thẻ game 500 ngàn đồng
124 r*o*o**od Thẻ game 500 ngàn đồng
125 n*i*6g**6g Thẻ game 500 ngàn đồng
126 g*e*4**46 Thẻ game 500 ngàn đồng
127 t*y*j**jz Thẻ game 500 ngàn đồng
128 qu*u*b2**b2 Thẻ game 500 ngàn đồng
129 f*a***w1 Thẻ game 500 ngàn đồng
130 b*a***ws Thẻ game 500 ngàn đồng
131 t*o*i**i6 Thẻ game 500 ngàn đồng
132 j*i***q5 Thẻ game 500 ngàn đồng
133 j*y*92**92 Thẻ game 500 ngàn đồng
134 k*a*nv**nv Thẻ game 500 ngàn đồng
135 k*a***yg Thẻ game 500 ngàn đồng
136 ng*e*v8**v8 Thẻ game 500 ngàn đồng
137 nh*o*2**29 Thẻ game 500 ngàn đồng
138 l*e***u8 Thẻ game 500 ngàn đồng
139 s*i*f**fv Thẻ game 500 ngàn đồng
140 p*e*51**51 Thẻ game 500 ngàn đồng
141 s*a*t3**t3 Thẻ game 500 ngàn đồng
142 j*y*p0**p0 Thẻ game 500 ngàn đồng
143 n*e*p8**p8 Thẻ game 500 ngàn đồng
144 p*y*n2**n2 Thẻ game 500 ngàn đồng
145 n*u*lg**lg Thẻ game 500 ngàn đồng
146 p*u*5**5n Thẻ game 500 ngàn đồng
147 q*e*ya**ya Thẻ game 500 ngàn đồng
148 p*e*aw**aw Thẻ game 500 ngàn đồng
149 j*i*bh**bh Thẻ game 500 ngàn đồng
150 g*a***78 Thẻ game 500 ngàn đồng
151 x*e*ng**y9 Thẻ game 200 ngàn đồng
152 j*a*q2**q2 Thẻ game 200 ngàn đồng
153 p*u*yp**yp Thẻ game 200 ngàn đồng
154 s*i*78**ex Thẻ game 200 ngàn đồng
155 n*e*dw**dw Thẻ game 200 ngàn đồng
156 q*y*h6**nl Thẻ game 200 ngàn đồng
157 g*e*j**9h Thẻ game 200 ngàn đồng
158 b*a*8t**8t Thẻ game 200 ngàn đồng
159 r*e*b**2t Thẻ game 200 ngàn đồng
160 gh*i*m1**m1 Thẻ game 200 ngàn đồng
161 f*a*zo**zo Thẻ game 200 ngàn đồng
162 g*u*tb**tb Thẻ game 200 ngàn đồng
163 nh*a*98**98 Thẻ game 200 ngàn đồng
164 tr*y*r9**r9 Thẻ game 200 ngàn đồng
165 p*y*y0**y0 Thẻ game 200 ngàn đồng
166 c*o*4x**4x Thẻ game 200 ngàn đồng
167 nh*o*0p**0p Thẻ game 200 ngàn đồng
168 ng*a*rv**rv Thẻ game 200 ngàn đồng
169 gh*u*is**is Thẻ game 200 ngàn đồng
170 l*n*t*2**3 Thẻ game 200 ngàn đồng
171 m*u*sm**sm Thẻ game 200 ngàn đồng
172 T*a*k*a**22**48 Thẻ game 200 ngàn đồng
173 t*e*4**4s Thẻ game 200 ngàn đồng
174 Q*y*m*p*0 Thẻ game 200 ngàn đồng
175 h*e*t*n*8*7 Thẻ game 200 ngàn đồng
176 l**h**h*n*0*2*8 Thẻ game 200 ngàn đồng
177 q*o*7n**7n Thẻ game 200 ngàn đồng
178 t*a*l**7 Thẻ game 200 ngàn đồng
179 l**h*n*n*1*11 Thẻ game 200 ngàn đồng
180 P*u*g**u**4 Thẻ game 200 ngàn đồng
181 b*u*nd**nd Thẻ game 200 ngàn đồng
182 r*o*qp**qp Thẻ game 200 ngàn đồng
183 r*i*0**0k Thẻ game 200 ngàn đồng
184 s*e*m5**m5 Thẻ game 200 ngàn đồng
185 g*e*44**44 Thẻ game 200 ngàn đồng
186 j*o*r8**r8 Thẻ game 200 ngàn đồng
187 v*a*cm**cm Thẻ game 200 ngàn đồng
188 f*o*15**15 Thẻ game 200 ngàn đồng
189 n*u***gi Thẻ game 200 ngàn đồng
190 x*y*ct**ct Thẻ game 200 ngàn đồng
191 tr*y*9w**9w Thẻ game 200 ngàn đồng
192 q*a*j5**j5 Thẻ game 200 ngàn đồng
193 ng*i*u**um Thẻ game 200 ngàn đồng
194 r*i*4q**4q Thẻ game 200 ngàn đồng
195 t*e*v**vb Thẻ game 200 ngàn đồng
196 j*o*8**8f Thẻ game 200 ngàn đồng
197 f*i***gr Thẻ game 200 ngàn đồng
198 p*i***23 Thẻ game 200 ngàn đồng
199 v*e*ba**ba Thẻ game 200 ngàn đồng
200 b*y*77**77 Thẻ game 200 ngàn đồng
201 m*e*84**84 Thẻ game 200 ngàn đồng
202 v*u*qz**qz Thẻ game 200 ngàn đồng
203 s*a*kc**kc Thẻ game 200 ngàn đồng
204 l*e*ye**ye Thẻ game 200 ngàn đồng
205 j*o*et**et Thẻ game 200 ngàn đồng
206 x*u*2h**2h Thẻ game 200 ngàn đồng
207 q*i*m**mb Thẻ game 200 ngàn đồng
208 k*a***f4 Thẻ game 200 ngàn đồng
209 j*e*lg**lg Thẻ game 200 ngàn đồng
210 f*i*24**24 Thẻ game 200 ngàn đồng
211 b*e*g**gb Thẻ game 200 ngàn đồng
212 gh*e*s**s2 Thẻ game 200 ngàn đồng
213 t*u*jh**jh Thẻ game 200 ngàn đồng
214 qu*a*73**73 Thẻ game 200 ngàn đồng
215 r*e*62**62 Thẻ game 200 ngàn đồng
216 l*y*l9**l9 Thẻ game 200 ngàn đồng
217 w*u*tm**tm Thẻ game 200 ngàn đồng
218 q*i*wp**wp Thẻ game 200 ngàn đồng
219 ph*u*6**68 Thẻ game 200 ngàn đồng
220 r*i*2z**2z Thẻ game 200 ngàn đồng
221 b*u*b**b8 Thẻ game 200 ngàn đồng
222 qu*o***ew Thẻ game 200 ngàn đồng
223 l*o*a**av Thẻ game 200 ngàn đồng
224 m*o*t8**t8 Thẻ game 200 ngàn đồng
225 j*i***y7 Thẻ game 200 ngàn đồng
226 f*i*01**01 Thẻ game 200 ngàn đồng
227 s*u*r5**r5 Thẻ game 200 ngàn đồng
228 r*a*ej**ej Thẻ game 200 ngàn đồng
229 f*y*zc**zc Thẻ game 200 ngàn đồng
230 j*a*sp**sp Thẻ game 200 ngàn đồng
231 k*e*k2**k2 Thẻ game 200 ngàn đồng
232 qu*u*a1**a1 Thẻ game 200 ngàn đồng
233 j*o***3r Thẻ game 200 ngàn đồng
234 g*y*re**re Thẻ game 200 ngàn đồng
235 b*a*oi**oi Thẻ game 200 ngàn đồng
236 p*o*70**70 Thẻ game 200 ngàn đồng
237 gh*i*cf**cf Thẻ game 200 ngàn đồng
238 p*u*i2**i2 Thẻ game 200 ngàn đồng
239 k*o*o**o1 Thẻ game 200 ngàn đồng
240 l*i*03**03 Thẻ game 200 ngàn đồng
241 q*a*8**80 Thẻ game 200 ngàn đồng
242 b*i*q**qm Thẻ game 200 ngàn đồng
243 q*a*2t**2t Thẻ game 200 ngàn đồng
244 b*y*45**45 Thẻ game 200 ngàn đồng
245 w*y*ii**ii Thẻ game 200 ngàn đồng
246 ph*i***2x Thẻ game 200 ngàn đồng
247 ph*o*me**me Thẻ game 200 ngàn đồng
248 t*a*ga**ga Thẻ game 200 ngàn đồng
249 c*y*dv**dv Thẻ game 200 ngàn đồng
250 r*i*2**21 Thẻ game 200 ngàn đồng
251 l*a***c0 Thẻ game 200 ngàn đồng
252 gh*o*fi**fi Thẻ game 200 ngàn đồng
253 ng*o***lh Thẻ game 200 ngàn đồng
254 k*e*e5**e5 Thẻ game 200 ngàn đồng
255 p*y*x7**x7 Thẻ game 200 ngàn đồng
256 f*u*ps**ps Thẻ game 200 ngàn đồng
257 qu*u*ts**ts Thẻ game 200 ngàn đồng
258 k*y*9t**9t Thẻ game 200 ngàn đồng
259 n*e*z2**z2 Thẻ game 200 ngàn đồng
260 p*u*6**6b Thẻ game 200 ngàn đồng
261 j*a*a**ar Thẻ game 200 ngàn đồng
262 n*a*i**i6 Thẻ game 200 ngàn đồng
263 r*u***yt Thẻ game 200 ngàn đồng
264 r*i*mr**mr Thẻ game 200 ngàn đồng
265 n*o*4x**4x Thẻ game 200 ngàn đồng
266 x*i*k**k7 Thẻ game 200 ngàn đồng
267 l*y***v9 Thẻ game 200 ngàn đồng
268 gh*o*e0**e0 Thẻ game 200 ngàn đồng
269 qu*i*yo**yo Thẻ game 200 ngàn đồng
270 ng*a*e9**e9 Thẻ game 200 ngàn đồng
271 nh*a*nz**nz Thẻ game 200 ngàn đồng
272 c*u*qt**qt Thẻ game 200 ngàn đồng
273 t*a*it**it Thẻ game 200 ngàn đồng
274 l*o*1g**1g Thẻ game 200 ngàn đồng
275 tr*y*lz**lz Thẻ game 200 ngàn đồng
276 r*i*h6**h6 Thẻ game 200 ngàn đồng
277 c*o*gq**gq Thẻ game 200 ngàn đồng
278 tr*o*xy**xy Thẻ game 200 ngàn đồng
279 x*y*q**qh Thẻ game 200 ngàn đồng
280 f*e***t2 Thẻ game 200 ngàn đồng
281 ng*e*g**g2 Thẻ game 200 ngàn đồng
282 f*a***ia Thẻ game 200 ngàn đồng
283 r*e*p2**p2 Thẻ game 200 ngàn đồng
284 v*a*38**38 Thẻ game 200 ngàn đồng
285 qu*a***08 Thẻ game 200 ngàn đồng
286 n*o*ns**ns Thẻ game 200 ngàn đồng
287 tr*a*2e**2e Thẻ game 200 ngàn đồng
288 x*y*rl**rl Thẻ game 200 ngàn đồng

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.