DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG CỦA KHUYẾN MÃI CHƠI LIỀN TAY NHẬN NGAY THƯỞNG LỚN

277

Kết quả chương trình khuyến mãi “CƯỢC CÀNG NHIỀU – THƯỞNG CÀNG TO”

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Keno.
  • Thời gian: 01/07/2019 – 15/07/2019 (GMT+8).
  • Số lượng thành viên tham gia: 1750.
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 488.

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 b*a*1d 2,000 VND
2 qu*a*8v 2,000 VND
3 x*i*2 2,000 VND
4 c*o*7m 2,000 VND
5 nh*u*9k 2,000 VND
6 t*i*26 2,000 VND
7 w*o*11 2,000 VND
8 p*e*2n 1,000 VND
9 t*e*3l 1,000 VND
10 c*u*7c 1,000 VND
11 c*i*0j 1,000 VND
12 qu*u*b4 1,000 VND
13 nh*y*wp 1,000 VND
14 s*i*5 1,000 VND
15 l*u*5 1,000 VND
16 w*y*m 1,000 VND
17 l*u* 1,000 VND
18 r*u*46 1,000 VND
19 k*i*d 1,000 VND
20 w*a*pb 1,000 VND
21 v*u* 1,000 VND
22 m*e*wb 1,000 VND
23 c*o* 1,000 VND
24 k*a* 1,000 VND
25 p*y*ou 1,000 VND
26 r*o* 1,000 VND
27 x*i*95 1,000 VND
28 tr*u*kz 1,000 VND
29 tr*u*b 1,000 VND
30 v*y*56 1,000 VND
31 s*e* 1,000 VND
32 b*a*q 1,000 VND
33 c*y*58 1,000 VND
34 k*y*a7 1,000 VND
35 x*i*i9 1,000 VND
36 g*i*67 1,000 VND
37 r*e* 1,000 VND
38 f*o*dv 1,000 VND
39 r*y*q3 1,000 VND
40 x*y*qg 1,000 VND
41 ng*i*ft 1,000 VND
42 l*e*ri 1,000 VND
43 ng*o*ol 1,000 VND
44 ng*y* 1,000 VND
45 ng*e*h 1,000 VND
46 f*y* 1,000 VND
47 n*e*q5 1,000 VND
48 w*a*p 500 VND
49 b*o*m0 500 VND
50 r*e* 500 VND
51 s*u*ko 500 VND
52 nh*i*af 500 VND
53 p*y*m 500 VND
54 tr*o*25 500 VND
55 c*i*i 500 VND
56 v*u* 500 VND
57 tr*y*t0 500 VND
58 q*u*zo 500 VND
59 l*y*8l 500 VND
60 ph*e*1f 500 VND
61 l*u*oo 500 VND
62 b*o* 500 VND
63 t*i*j9 500 VND
64 g*i* 500 VND
65 x*e* 500 VND
66 t*a*se 500 VND
67 b*a*63 500 VND
68 k*o*m4 500 VND
69 nh*o*c6 500 VND
70 k*i*a 500 VND
71 b*o*5z 500 VND
72 f*e*hy 500 VND
73 g*o*qh 500 VND
74 nh*a* 500 VND
75 t*a* 500 VND
76 gh*y*w 500 VND
77 gh*o*b 500 VND
78 w*o*66 500 VND
79 f*u*5t 500 VND
80 c*o*pg 500 VND
81 ng*y*6p 500 VND
82 b*i*gi 500 VND
83 b*u*0 500 VND
84 ph*y* 500 VND
85 j*u*ze 500 VND
86 ng*e*h1 500 VND
87 l*u*x6 500 VND
88 x*i*sg 500 VND
89 c*o*j 500 VND
90 ph*i*u3 500 VND
91 j*a*kd 500 VND
92 x*i* 500 VND
93 v*e* 500 VND
94 w*i*n 500 VND
95 w*u*0 500 VND
96 b*e*2t 500 VND
97 c*u*tt 500 VND
98 ng*u* 500 VND
99 f*a*6g 500 VND
100 nh*a*ix 500 VND
101 m*y*67 500 VND
102 x*u*m8 500 VND
103 w*a*7d 500 VND
104 x*e*xr 500 VND
105 q*y*qp 500 VND
106 n*y*tr 500 VND
107 w*o*y 500 VND
108 v*o*kb 500 VND
109 gh*o*91 500 VND
110 m*i*xf 500 VND
111 x*i*x6 500 VND
112 j*y*vl 500 VND
113 s*y*3 500 VND
114 f*u*n 500 VND
115 t*a*gb 500 VND
116 l*e*3g 500 VND
117 v*i*x 200 VND
118 g*o*9f 200 VND
119 g*i*0z 200 VND
120 gh*o*a5 200 VND
121 v*e*al 200 VND
122 g*o*kr 200 VND
123 c*i*g 200 VND
124 c*o*ie 200 VND
125 ph*i* 200 VND
126 b*o* 200 VND
127 nh*o*z 200 VND
128 w*o*3q 200 VND
129 ng*u*wu 200 VND
130 r*i*fd 200 VND
131 nh*e*9d 200 VND
132 n*o* 200 VND
133 p*e*u1 200 VND
134 w*o*p0 200 VND
135 r*y* 200 VND
136 ph*e* 200 VND
137 tr*a*xx 200 VND
138 q*o*sh 200 VND
139 nh*e*79 200 VND
140 q*e*74 200 VND
141 v*o*b6 200 VND
142 g*e*p 200 VND
143 g*a* 200 VND
144 v*a*q1 200 VND
145 x*o*cn 200 VND
146 nh*a*2n 200 VND
147 m*i*v 200 VND
148 r*e*oi 200 VND
149 nh*a* 200 VND
150 q*e*5x 200 VND
151 ng*a*48 200 VND
152 g*a*a 200 VND
153 tr*i*h8 200 VND
154 gh*e*jk 200 VND
155 k*o*c 200 VND
156 g*y*tr 200 VND
157 q*e* 200 VND
158 q*i*m 200 VND
159 r*o*q1 200 VND
160 t*u*mb 200 VND
161 k*y*xw 200 VND
162 n*e*2u 200 VND
163 qu*o*5m 200 VND
164 f*u*vl 200 VND
165 s*e*9s 200 VND
166 v*y*7l 200 VND
167 w*i*fn 200 VND
168 k*i* 200 VND
169 l*y*bw 200 VND
170 k*y*t0 200 VND
171 qu*u*j 200 VND
172 nh*e* 200 VND
173 f*u*pc 200 VND
174 k*e* 200 VND
175 t*e*ag 200 VND
176 v*i*i8 200 VND
177 gh*a*2m 200 VND
178 j*y*y 200 VND
179 f*o*7u 200 VND
180 c*o*18 200 VND
181 q*y*y3 200 VND
182 qu*y* 200 VND
183 m*i*i1 200 VND
184 x*u*88 200 VND
185 tr*a* 200 VND
186 ph*o*29 200 VND
187 c*e*45 200 VND
188 gh*o* 200 VND
189 j*a*e 200 VND
190 w*y* 200 VND
191 nh*i*9 200 VND
192 gh*e*5 200 VND
193 q*a*1x 200 VND
194 n*u* 200 VND
195 g*a* 200 VND
196 gh*e*zi 200 VND
197 tr*i*q9 200 VND
198 ph*i*o7 200 VND
199 m*a*zl 200 VND
200 nh*o*13 200 VND
201 c*u*qx 200 VND
202 w*y* 200 VND
203 k*y*s9 200 VND
204 tr*e*ha 200 VND
205 nh*i* 200 VND
206 l*a* 200 VND
207 nh*u*ak 200 VND
208 r*y*wd 200 VND
209 nh*i* 200 VND
210 r*y* 200 VND
211 nh*a*pm 200 VND
212 q*a*0 200 VND
213 w*i*31 200 VND
214 m*a*w 200 VND
215 l*y*fs 200 VND
216 q*o*jm 200 VND
217 ph*a* 200 VND
218 c*e* 200 VND
219 ng*e*d2 200 VND
220 w*u*pk 200 VND
221 q*y*44 200 VND
222 n*e*mp 200 VND
223 ng*i* 200 VND
224 g*a*6b 200 VND
225 qu*y*od 200 VND
226 v*u*ke 200 VND
227 g*o*l7 200 VND
228 ng*e*ww 200 VND
229 ng*i*t1 200 VND
230 w*i*a3 200 VND
231 j*u*a8 200 VND
232 k*i*z0 200 VND
233 c*u*8m 200 VND
234 tr*i*e 200 VND
235 f*e* 200 VND
236 p*o*tr 200 VND
237 w*y*86 200 VND
238 f*a*b 200 VND
239 nh*y*1g 200 VND
240 n*i*5h 200 VND
241 l*e*al 200 VND
242 w*e* 200 VND
243 m*u*r6 200 VND
244 nh*a*lp 200 VND
245 b*i*tx 200 VND
246 n*a*he 200 VND
247 g*e*2v 200 VND
248 f*y*in 200 VND
249 b*e*mk 200 VND
250 w*u*a 200 VND
251 v*a*rx 200 VND
252 g*y*w 200 VND
253 v*a* 200 VND
254 gh*y*1y 200 VND
255 j*y* 200 VND
256 s*y*n 200 VND
257 t*y* 200 VND
258 t*a*sl 200 VND
259 ph*u*c4 200 VND
260 p*e*1 200 VND
261 k*a*n5 200 VND
262 m*e* 200 VND
263 c*e*d1 200 VND
264 m*i*wu 200 VND
265 gh*a*x6 200 VND
266 j*i* 200 VND
267 w*a*4 200 VND
268 n*y* 200 VND
269 t*i*qq 200 VND
270 n*u*9h 200 VND
271 t*i*34 200 VND
272 qu*i*39 200 VND
273 c*e*is 200 VND
274 g*e*6s 200 VND
275 r*i*d 200 VND
276 m*a*12 200 VND
277 g*i* 200 VND
278 t*y*o 200 VND
279 gh*o*ys 200 VND
280 tr*y*3m 200 VND
281 l*o*3w 200 VND
282 t*y*4o 200 VND
283 q*e*jn 200 VND
284 x*o* 200 VND
285 q*e*zv 200 VND
286 f*a*j5 200 VND
287 s*a*zm 200 VND
288 p*i*21 200 VND
289 b*u*0c 200 VND
290 k*u*xl 200 VND
291 g*u*03 200 VND
292 gh*a*xv 200 VND
293 x*e*0e 200 VND
294 r*i*5p 200 VND
295 v*u*4n 200 VND
296 g*u*9f 200 VND
297 qu*e* 200 VND
298 b*o*u 200 VND
299 ph*e*mf 200 VND
300 c*i*u7 200 VND
301 c*e*4s 200 VND
302 p*a*9 200 VND
303 ph*a*h9 200 VND
304 v*e*2k 200 VND
305 s*o*bu 200 VND
306 q*e*i 200 VND
307 f*a* 200 VND
308 j*i* 200 VND
309 s*o* 200 VND
310 f*i*20 200 VND
311 nh*e*0 200 VND
312 f*a*mc 200 VND
313 tr*e*3 200 VND
314 g*e*hh 200 VND
315 l*a*gm 200 VND
316 f*y* 200 VND
317 l*i*0 200 VND
318 c*a*96 200 VND
319 r*u*1 200 VND
320 nh*i*fh 200 VND
321 v*y*pq 200 VND
322 r*u*en 200 VND
323 c*u*tm 200 VND
324 ng*e*4l 200 VND
325 j*y*x1 200 VND
326 w*i*8k 200 VND
327 s*i*8o 100 VND
328 nh*u*gp 100 VND
329 f*a*rk 100 VND
330 l*a*j 100 VND
331 f*y*0f 100 VND
332 m*a*ta 100 VND
333 f*y*by 100 VND
334 f*o*h5 100 VND
335 c*o* 100 VND
336 k*i*wz 100 VND
337 tr*e*b 100 VND
338 t*e*75 100 VND
339 f*e* 100 VND
340 l*a*41 100 VND
341 gh*y* 100 VND
342 c*o*qx 100 VND
343 b*i*b6 100 VND
344 b*y*3x 100 VND
345 r*u*v7 100 VND
346 g*i*m6 100 VND
347 b*u*d 100 VND
348 p*e*g 100 VND
349 k*o*64 100 VND
350 n*a*c8 100 VND
351 m*i*yb 100 VND
352 p*e*00 100 VND
353 f*i*pk 100 VND
354 gh*o*9g 100 VND
355 ph*a*r5 100 VND
356 p*o* 100 VND
357 gh*u*kk 100 VND
358 p*i* 100 VND
359 l*o*yd 100 VND
360 g*a*n 100 VND
361 g*e*bb 100 VND
362 x*u* 100 VND
363 ng*i*7o 100 VND
364 l*u*ff 100 VND
365 t*o* 100 VND
366 f*u*h5 100 VND
367 q*o*dm 100 VND
368 ng*y*58 100 VND
369 q*a*l 100 VND
370 q*i*11 100 VND
371 j*y*54 100 VND
372 m*o*2 100 VND
373 r*i*4g 100 VND
374 qu*a*1e 100 VND
375 x*y*sl 100 VND
376 nh*a*l 100 VND
377 r*o*46 100 VND
378 g*o*xv 100 VND
379 c*o*b1 100 VND
380 qu*o*2h 100 VND
381 n*o*p8 100 VND
382 n*a*p 100 VND
383 x*u*4 100 VND
384 tr*a*3z 100 VND
385 f*o* 100 VND
386 w*e*6o 100 VND
387 s*e* 100 VND
388 v*o*zq 100 VND
389 c*y*l4 100 VND
390 b*o*9j 100 VND
391 nh*i*m4 100 VND
392 qu*o*b 100 VND
393 w*a*hm 100 VND
394 j*e*2 100 VND
395 l*y* 100 VND
396 w*i*nl 100 VND
397 q*i*oy 100 VND
398 k*y*zp 100 VND
399 tr*u* 100 VND
400 x*e* 100 VND
401 j*a*vm 100 VND
402 w*u*zs 100 VND
403 tr*y*yj 100 VND
404 p*e*z0 100 VND
405 ng*i*am 100 VND
406 g*u*kx 100 VND
407 ng*a* 100 VND
408 l*e*2 100 VND
409 g*i*4f 100 VND
410 ph*a*43 100 VND
411 ph*a*dz 100 VND
412 ph*u*b 100 VND
413 b*i*zi 100 VND
414 b*o* 100 VND
415 q*i*k4 100 VND
416 tr*i*i2 100 VND
417 qu*y*38 100 VND
418 tr*e*uh 100 VND
419 w*u*1w 100 VND
420 r*a*u8 100 VND
421 n*u*gh 100 VND
422 c*o*ah 100 VND
423 s*o*7g 100 VND
424 m*u* 100 VND
425 g*o* 100 VND
426 ng*y*40 100 VND
427 x*e*jr 100 VND
428 w*a*gi 100 VND
429 t*a*9e 100 VND
430 w*o*e9 100 VND
431 ng*u*a 100 VND
432 nh*e*tu 100 VND
433 b*u*m7 100 VND
434 c*e*ux 100 VND
435 l*o* 100 VND
436 f*o*zo 100 VND
437 m*u* 100 VND
438 k*y*9h 100 VND
439 b*e*2e 100 VND
440 m*e*6w 100 VND
441 ph*e*ze 100 VND
442 tr*e*0k 100 VND
443 tr*o*k 100 VND
444 m*i*ch 100 VND
445 s*y*vb 100 VND
446 q*o*e 100 VND
447 v*o*rk 100 VND
448 r*y*s 100 VND
449 s*i*z7 100 VND
450 v*y* 100 VND
451 b*e*5v 100 VND
452 w*a*5 100 VND
453 n*y*45 100 VND
454 v*a*l 100 VND
455 k*y*pg 100 VND
456 t*i*n9 100 VND
457 ng*i*l9 100 VND
458 nh*u*pj 100 VND
459 b*u*pf 100 VND
460 n*y* 100 VND
461 l*o*y 100 VND
462 k*i*fs 100 VND
463 nh*e*n7 100 VND
464 f*a*pi 100 VND
465 f*a*t4 100 VND
466 tr*o*s 100 VND
467 j*o*l2 100 VND
468 k*i*t 100 VND
469 r*e*vj 100 VND
470 l*a*16 100 VND
471 ng*y*n3 100 VND
472 g*y*v9 100 VND
473 x*e*o 100 VND
474 v*o*qk 100 VND
475 q*o*j0 100 VND
476 nh*y*yq 100 VND
477 p*o* 100 VND
478 c*o* 100 VND
479 ng*e*r 100 VND
480 w*y*k7 100 VND
481 m*o* 100 VND
482 tr*o* 100 VND
483 s*u*0d 100 VND
484 k*o*55 100 VND
485 j*a* 100 VND
486 tr*a*8 100 VND
487 ph*a*76 100 VND
488 qu*e*gy 100 VND

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

**Thành viên chịu phí nạp thẻ cào.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.