Chơi bài Poker: Từ bỏ không phải là đầu hàng​

75

Hand :kbich::qtep: Stack 230,000
Blind 2,500-5,000/500 Vị trí SB
CO LAG kid raise 10.000
Tôi đã làm gì ?

A. Fold
B. Call 10.000
C. Reraise 18.000
D. Reraise 24.000​

Tôi reraise 24.000. CO call
Tôi có thể call khi ở SB nhưng tôi quyết định chơi Aggressive. Trước khi tôi reraise, tôi quyết định nếu CO 4bet, tôi sẽ All-in. Đây là quyết định dựa trên hình ảnh của tôi, và hình ảnh của đối thủ, vị trí của 2 bên và stack size của tôi. Luôn có một kế hoạch trước khi bạn quyết định bất cứ điều gì. Nếu tôi không chắc chắn về việc tôi nên làm gì nếu đối thủ 4bet, tôi sẽ Call preflop.

Flop: :jtep::2bich::2ro:
Pot 57.500
Tôi đã làm gì ?

A. check
B. bet 17.000
C. bet 23.000
D. bet 38.000​

51.jpg
Tôi bet 23.000 và CO call
Tôi quyết định cbet như bình thường, chấp nhận bị call bởi hand như A high hay 1 đôi bất kỳ.

Turn: :jtep::2bich::2ro::6bich:
Pot 103.500
Tôi đã làm gì ?

A. Check
B. Bet 23.000
C. Bet 45.000
D. Bet 66.000​

Tôi bet 45.000. CO call
Tôi bet tiếp ở Turn, hy vọng đối thủ sẽ call tất cả hand yếu hơn AJ. Tôi có thể cướp pot dựa theo board. Range của đối thủ sẽ rất rộng và anh ta sẽ fold khá nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng nếu cbet chuẩn, đối thủ sẽ nhìn vào stack của tôi và thấy rằng tôi sẽ cược toàn bộ chip của mình tại River khiến anh ta có thể phải mạo hiểm toàn bộ chip nếu anh ta muốn call Turn bet.

River: :jtep::2bich::2ro::6bich::5tep:
Pot 193.500
Tôi đã làm gì ?

A. check
B. bet 44.000
C. bet 66.000
D. All-in 138.000​

Cả 2 check và tôi thua :7bich::7ro:

Tôi có thể All-in tại River, hoặc bet nhẹ 55.000 nhưng tôi đoán đối thủ có thể cầm J thường xuyên, nên việc mạo hiểm là không cần thiết. Nếu tôi nghĩ đối thủ có thể Fold J ở River, tôi sẽ chắc chắn All-in, nhưng tôi nghĩ nó không thực tế cho lắm với tình huống này.

Nếu tôi biết chính xác đối thủ cầm 77, tôi sẽ có thể bet tiếp ở River. Như đã nói ở trên, cân nhắc là anh ấy đã call turn bet, nếu tôi tiếp tục bluff ở River, có thể tôi sẽ bị out khỏi tour.