BẢNG XẾP HẠNG GIẢI ĐẤU SLOT GAME GPI – THÁNG 5

282

Hệ Thống Giải Đấu Slot Game GPI – Tháng 5

Giải thưởng USD 1,500

Thời gian bắt đầu: 16/05/19 00:00:00(GMT+8)

Thời gian kết thúc: 22/05/19 03:59:59(GMT+8)

Trạng thái: Đã Kết Thúc

Vô cùng đơn giản! Chỉ cần chơi tại các trò Slot game thuộc Gameplay Interactive Slots (Fountain of Fortune, Vikings Mega Reels, 777 Golden Wheel) là bạn đã hợp lệ để giành chiến thắng.

777 Golden Wheel
777 Golden WheelVikings: Mega Reels
Vikings: Mega ReelsFountainof Fortune
FountainofFortune
BẢNG XẾP HẠNG Giải Đấu Slot Game GPI – Tháng 5
Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách Thứ hạng Người chơi Số điểm của Quý Khách
1 T*a*k*e*h*1* 10.667 26 m*o*4*3 280 51 d*_*e*d*t*n 101 76 S*o*s*y*m 61
2 s*i*a*i*7* 6.585 27 P*r*o*s*i* 270 52 n*u*3*h*y*h*n* 99 77 s*i*u*s*i*a 60
3 3*_*a*i*e*1 6.329 28 z*u*f* 255 53 h*a*g*3*3*9 96 78 s*i*a*u*1*1 60
4 9*i*p*k*m*a*e 6.239 29 K*a*h*n 246 54 T*a*L*n* 94 79 b*n*m*t* 59
5 9*_*a*n*1*0* 4.150 30 b*n*y*n 241 55 n*k*4*5*0 94 80 C*o*t*e*h*i 57
6 s*i*h*s*n* 3.659 31 n*a*n*t*a* 223 56 v*o*g*i*1*3 90 81 n*a*9*x 57
7 y*x*6* 3.148 32 t*n*m*n* 215 57 S*n*a*7*9* 89 82 9*_*t*a*g 55
8 d*_*e*n*t*n*3 2.104 33 n*a*t*n*0*1* 213 58 L*w*s*e*y*n* 88 83 P*u*n*t*u*1*9* 52
9 G*I*8*P*I*O*I*6*7* 1.866 34 M*n*t*m*r*n* 194 59 l*c*y*a* 88 84 p*u*1*1*7* 51
10 P*w*n*1*0 1.100 35 T*y*n*4*9*5 179 60 M*n*k*t*8* 85 85 L*x*b*n*e 50
11 n*g*t*7* 936 36 T*a*3*a* 178 61 s*i*k*m*l*e*6 84 86 l*_*o*8*8 50
12 s*i*v*t*o*9*4 933 37 k*k*h*a* 161 62 j*n*5*5*5*4 82 87 A*o*n*9*3 49
13 s*i*e*w*n*2* 835 38 A*l*n*1*1* 141 63 u*_*i*c*n*c*i 80 88 p*o*5*6 49
14 9*i*b*l*l*n* 823 39 H*y*n*o 140 64 F*u*8* 77 89 v*c*g*9 47
15 C*o*k*d*p 641 40 K*n*e* 132 65 r*i*i*i 76 90 3*_*k*e*2*4 47
16 3*_*i*s*e* 626 41 9*t*s*o*o* 127 66 i*i*w*n*o*n*8* 74 91 3*i*a*a*1* 45
17 M*C*o*g*8*8 450 42 9*t*r*s*a*r*s* 122 67 9*i*l*n*o*7* 73 92 s*i*y*s*f*8 44
18 n*u*e*6*6*6* 436 43 a*h*a*8* 121 68 Q*w*1*8 72 93 9*v*b*h*b*l 44
19 d*i*a*t*3 429 44 T*t*z*o*g 113 69 n*h*t*7* 71 94 M*x*a*o*0*7 44
20 p*i*0* 427 45 T*k*s*m* 111 70 l*n*n*u*e*8* 68 95 s*i*w*h*u*a* 43
21 s*i*p*a*a*a 408 46 1*0*8*7*0* 111 71 h*a*g*o*g*s 66 96 s*i*n*b*l*7* 43
22 N*t*s* 403 47 t*t*e*z* 108 72 T*c*i* 66 97 j*c*r*p*e*2*4* 42
23 h*n*l*a*1*3*5 372 48 T*n*n*o* 105 73 D*o*g*u*e* 63 98 t*a*g*4*3*2 42
24 l*t*l*c*s*e* 320 49 M*n*p*7 103 74 3*_*d*m*e*z* 62 99 X*d*p*m 41
25 Q*9*6*0*1*3 312 50 P*a*h*n*s*n 102 75 3*t*p*m*u* 61 100 n*o*t*a*2*1* 41

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

  1. Trò chơi Slot game vòng loại của giải đấu: 777 Golden Wheel, Vikings: Mega Reels, FountainofFortune.
  2. Với mỗi vé cược hoặc tổng cược bằng USD 1.00, thành viên nhận được 1 điểm.
  3. Tối thiểu 10 điểm để hợp lệ cho giải thưởng.
  4. Thành viên đoạt giải tính dựa trên số điểm.
  5. Game thưởng, quay miễn phí, thắng lập tức, các trò chơi đặc biệt và tăng gấp đôi thì không được tính trong giải đấu.
  6. Tất cả các điều kiện, điều khoản và luật chơi được áp dụng.
Thứ hạng RMB IDR JPY KRW MYR THB USD VND EUR
1 2,100 4,725 39,550 385,000 1,400 11,900 350 7,875 280
2 1,500 3,375 28,250 275,000 1,000 8,500 250 5,625 200
3 600 1,350 11,300 110,000 400 3,400 100 2,250 80
4-10 300 675 5,650 55,000 200 1,700 50 1,125 40
11-20 180 405 3,390 33,000 120 1,020 30 675 24
21-50 30 67.5 565 5,500 20 170 5 112.5 4
Giải thưởng 9,000 20,250 169,500 1,650,000 6,000 51,000 1,500 33,750 1,200