Bet (tố) trong poker mục đích – kết quả

50

Khi bạn Bet trong trong Poker mục tiêu của bạn luôn là Chip. Tổng hợp lại có 3 cách để đặt tên cho việc bạn Bet đó là:

  • Value Bet: Bạn Bet và bài yếu hơn tiếp tục theo.
  • Bluff Bet: Bạn bet khiến bài mạnh hơn buộc phải Fold.
  • Collecting Dead Money: Bạn bet để bắt đối thủ có phải yếu những vẫn có Outs để thắn bài bạn phải Fold.

Value Bet

Khi bạn Bet và đối thủ của bạn có bài yếu hơn Call bạn đang làm 1 Value Bet.

poker.PNG

Vì vậy khi bạn định làm 1 Value Bet phải chắc chắn 2 điều: Đối thủ có bài yếu và anh ta sẵn lòng CALL.

Trong ví dụ trên bạn nghĩ rằng trong Hand Range đối thủ của bạn khả năng có A rất nhiều. Bạn hoàn toàn Áp đảo AT,AJ,AQ. Bạn Value Bet và sẽ nhận được thêm nhiều Chip từ những hand trên.

Nếu bạn Bet K5 trong Flop K43r (rainbow) khi đối thủ có JT đây không phải Value Bet. Đối thủ có bài yếu nhưng anh ta sẽ không sẵn lòng Call trong tình huống này.

Khi bạn Valuea Bet bạn bet với Bài Mạnh và nhận được Call từ Bài yếu hơn.

Bluff Bet

Khi bạn làm 1 Bluff Bet, bạn khiến đối thủ có bài mạnh hơn phải Fold.

poker 1.PNG

Nếu bạn Bet với A3 trong 774r và đối thủ Fold KT, đây không phải là Bluff Bet bởi đối thủ không có Fold bài tốt hơn bạn.

Ví dụ trên là điển hình của Bluff khi Flop có K hoặc A và đối thủ chỉ Call khi bạn Raise PreFlop. Bạn đoán rằng trong Hand Range của đối thủ sẽ có nhiều đôi nhỏ và sẽ Fold phần lớn nếu bạn tiếp tục Cbet trong Ván bài trên.

Bạn không có bài tốt nhưng bạn nghĩ rằng sẽ khiến nhiều hand mạnh hơn phải từ bỏ. Bạn có thể làm 1 Bluff Bet.

Bluff Bet là khi 1 bài yếu hơn Bet để bài mạnh hơn phải Fold.

Collecting Dead Money

Khi bạn Bet để lấy tiền chết trên bàn, bạn Bet chỉ để thắng Pot và cũng muốn đối thủ Fold.

poker 2.PNG

Dead Money là chỉ số tiền đã nằm trên bàn. Trong mọi ván bài, số tiền mà SB,BB phải bỏ ra (gọi là Blings) là tiền chết. Và khi có người chơi tham gia vào trong bàn (limp,raise,3bet) số tiền chết này sẽ tăng thêm.

Trong ví dụ trên:

Bạn Raise PF và đối thủ call. Trong Hand Range của anh ta có khá nhiều 76s,66,77

Flop mở ra có A, bạn là PR và tiếp tục Bet, rất khó để đối thủ Call theo trong bài này mặc dù anh ấy có 6 Outs để thắng bài của bạn.

Kết hợp 3 khái niệm trên trong 1 ví dụ:

Khi bạn có AK và bạn Bet trong Flop:

poker 3.PNG

Bạn cho rằng Hand Range của đối thủ sẽ bao gồm:

poker 4.PNG

Rõ ràng bạn không thể Value Bet mọi hand, nhưng bài của bạn thắng 24/38 bộ bài có thể có của đối thủ và những bộ bài này sẵn sàng call. Và vì thế bạn có lợi nhuận khi Bet.

  • Bạn value bet với AQ-AT. Có khoảng 24 combo.
  • Bạn không value bet lại JTs-T9s, bởi đối thủ sẽ Fold 8 combo này. Tuy nhiên bạn sẽ nhận được dead money.
  • Bạn không value bet lại 55 hay 33. Có 6 combo (55,33) tốt hơn bài của bạn.

Giờ hãy giả định bạn muốn Bluff trong Ván bài bên dưới:

poker 5.PNG

Vẫn giữ nguyên Hand Range trong ví dụ trên. Bạn chỉ khiến đối thủ Fold 8 combo bao gồm JT-T9. Hơn 30 combo trong Hand Range của anh ta không chỉ thắng bài của bạn mà anh ta cũng sẵn sàng Call theo. Lúc này bạn Bluff không có lợi.